Daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 1 iedzīvotāji pieņem lēmumu veikt mājas siltināšanas darbus

20.01.2009.

20. janvārī Preiļu novada domē notika Celtnieku ielas 1 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju sapulce par mājas siltināšanu.


Sarunā piedalījās Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs un mājas iedzīvotāji.


Mājas vecākā Bernadeta Ivanāne pastāstīja, ka dzīvojamajā mājā ir astoņi dzīvokļi, tā ir uzbūvēta pirms 42 gadiem, un tā ir pati vecākā Celtnieku ielas dzīvojamo māju masīvā. Pagājušajā apkures sezonā iedzīvotāji par apkuri maksāja 1.70 latus par kvadrātmetru, arī šogad maksa par apkuri sastāda 1,60 latus par kvadrātmetru, bet iedzīvotāji nesaņem siltumu proporcionāli samaksai. Siltums aizplūst caur bēniņiem, pagrabu, sienām. Nesen ir uzstādīts siltummezgls, bet redzama efekta tam nav, tāpēc septiņi mājas iedzīvotāji sapulcē ir pieņēmuši lēmumu mājas siltināšanas pasākumu veikšanai. 


Sarunā ar mājas iedzīvotājiem noskaidrojām, ka mājā jāsakārto apkures sistēma, lai, padodot siltuma plūsmu dzīvokļos, no radiatoriem nāktu vienāds siltuma daudzums katrā dzīvoklī. Jānovērš siltuma zudumi koplietošanas telpās, jānosiltina bēniņi un pagrabs. Ja iedzīvotāji varētu finansiāli atļauties, būtu jāsiltina arī mājas sienas. Saskaņā ar domē pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, 30% no siltināšanas darbu izmaksām apmaksās pašvaldība. Tie ir vērā ņemami līdzekļi darbu veikšanai un reāls atbalsts iedzīvotājiem.


Kritiskā stāvoklī ir arī mājas jumts, taču jumta nomaiņas darbu veikšanai pašvaldības atbalsts nav paredzēts, jo šie izdevumi neietilpst atbalstāmo mājas siltināšanas pasākumu sarakstā.


Dzīvokļu īpašnieki vienojās, ka neveidos apsaimniekošanas biedrību, bet siltināšanas darbu organizēšanu uzticēs SIA „Preiļu saimnieks” speciālistiem un vienojās par darāmajiem darbiem. Vispirms būtu nepieciešams sakārtot apkures sistēmu mājā, izolēt cauruļvadus pagrabā un nosiltināt mājas bēniņus. Diemžēl finansiālu apsvērumu dēļ nav iespējams uzreiz veikt kompleksus mājas siltināšanas pasākumus, tādēļ sienu siltināšana būs jāatliek uz vēlāku laiku.


Tā kā mājai nav apsaimniekošanas naudas uzkrājuma, ko varētu ieguldīt mājas siltināšanā, SIA „Preiļu saimnieks” veicamajiem darbiem ņems kredītu, kura atmaksa būs jāveic iedzīvotājiem. Veiksmīgi nosakot veicamo darbu prioritātes, siltināšanas rezultātā samazināsies maksa par apkuri, bet pieaugs apsaimniekošanas maksa. Ja tas notiks proporcionāli, tad mājas iedzīvotāji būs ieguvēji.


Pārrunājot kritiskās vietas mājā, pa kurām aizplūst pievadītais siltums, tika nolemts, ka domes tehniskās daļas speciālisti un SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki sastādīs aptuvenu veicamo darbu izmaksu tāmi, lai iedzīvotāji varētu izlemt, kurus darbus no pašiem svarīgākajiem viņi spēs apmaksāt.


Ja līdz maijam tiks sakārtota dokumentācija, pavasarī varēs iesākt siltināšanas darbus.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 20.01.2009.