Preiļu novada pensionāri pulcējās atpūtas pasākumā

20.01.2009.

20. janvārī Preiļu novada kultūras nams aicināja Preiļu novada pensionārus uz ikgadējo atpūtas pasākumu. Tikpat kuplā pulkā, kā katru gadu, mūsu novada seniori nāca kopā padziedāt, padejot, satikties un pārrunāt ikdienas lietas.


Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko – smaidīga un optimistiska, sagaidīja katru, kurš ieradās uz pasākumu. Uzdzirkstīja deju kopas „Gaida” bērnu jautrais dejas solis, un zāli piepildīja svētku noskaņa.


Pasākumu ievadīja Irēnas Timošenko uzruna. Izskanēja pateicības vārdi visiem, kuri atbalsta Pensionāru biedrību, palīdz tās darbā un rūpējas par vecākās paaudzes cilvēku labklājību novadā. Siltu paldies kopā ar pateicības rakstu un ziedu saņēma 9. Saeimas deputāts Jānis Eglītis, akciju sabiedrības „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, Preiļu rajona padomes izpilddirektore Aina Pastore, domes deputāts Alberts Vucāns, Aizkalnes pagasta centra vadītāja Gunta Uzuleviča, Preiļu pagasta centra vadītājs Vitālijs Plivda, Preiļu novada domes sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne, Sociālā dienesta Dienas centra vadītāja Anitra Sondore, biedrības „Preiļu NVO centrs” vadītāja Ineta Liepniece, domes sabiedrisko attiecību speciālisti Maija Paegle un Jānis Vaivods.


Iesākumā pakavējāmies pagājušās vasaras notikumos Preiļos, noskatoties Latvijas reģionālās televīzijas filmu par 7. senioru festivāla norisi. Jānis Eglītis, Aldis Adamovičs un Aina Pastore pateicās vecākajai paaudzei par aktīvo dzīvesveidu un izdarītajiem darbiem, kas ļauj ieņemt aktīvu dzīves pozīciju dažādu jautājumu risināšanā un dod dzīvesprieka devu. Saeimas deputāts informēja seniorus, ka dienas kārtībā joprojām ir jautājums par pensionāru dzīves līmeņa paaugstināšanu un pensiju indeksāciju aprīlī. Domes priekšsēdētājs apsolīja, ka pašvaldība arī ekonomisko grūtību laikā savu budžetu veidos tā, lai varētu gan strādāt, gan sarīkot svētkus. Pensionārus pasākumā sveica un par sadarbību pateicās Diāna Vucāne un biedrības „Preiļu NVO centrs” pārstāve Marija Švābe.


Šajā dienā Kultūras nams bija atdzīvojies – dejoja deju kopa „Gaida” (vadītāja Gaida Ivanova), sporta deju pāris Kristiāna Bindare un Toms Vucāns, senioru deju kopa „Brūklenītes” (vadītāja Valentīna Brice), dziedāja senioru ansambļi „Virši” (vadītāja Santa Karīna Oša) un „Kalinuška” (vadītāja Svetlana Stepanova). Īpašu jautrību klātesošo vidū izraisīja senioru dramatiskās kopas iestudējums, bet par dzīvi padomāt lika Viktorijas Znotiņas un Janīnas Dimperes lasītie dzejoļi.


Jāņa Zieda – Ziediņa un Irēnas Kjarkužas skanīgo dziesmu un mūzikas ritmā pensionāri dejoja, bet pārējā laikā baudīja sponsoru sarūpētos un savus līdzatnestos našķus.


Paldies vecākajai paaudzei par optimisma devu, kas piepildīja arī mūs visus šajā dienā! Tiksimies 20. februārī Kultūras namā Pensionāru biedrības kopsapulcē!


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēdējās izmaiņas: 20.01.2009.