Ievēlēta Preiļu novada vēlēšanu komisija

20.01.2009.

20. janvārī Preiļu novada kultūras namā notika triju pašvaldību – Preiļu novada domes, Saunas pagasta padomes un Pelēču pagasta padomes deputātu kopsapulce, lai saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ievēlētu Preiļu novada vēlēšanu komisiju. Tā kā pēc šī gada pašvaldību vēlēšanām 6. jūnijā minētās trīs pašvaldības veidos vienu – Preiļu novadu, kandidātus varēja izvirzīt no visām trim pašvaldībām.


Kopsapulcē piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un septiņi domes deputāti – Jānis Anspoks, Jevģenijs Boļšakovs, Vladimirs Haritonovs, Oļegs Hļebņikovs, Vitālijs Plivda, Jāzeps Šņepsts un Alberts Vucāns. Saunas pagastu pārstāvēja Saunas pagasta padomes priekšsēdētāja Emīlija Kokorīte un deputāti Pēteris Kalvišs, Jānis Kozuls un Ināra Mihailova, bet no Pelēču pagasta bija ieradušies padomes priekšsēdētājs Juris Kovaļevskis un deputāti Leontīna Džeriņa, Gunārs Gribuška, Antons Kurms un Aina Rubine.


Aldis Adamovičs ierosināja izveidot novada vēlēšanu komisiju septiņu cilvēku sastāvā, par kandidātiem bija pieteikti astoņi kandidāti. Aizklāti balsojot, deputāti Preiļu novada vēlēšanu komisijā ievēlēja Natāliju Pīzeli, Silviju Potapovu, Annu Bulmeistari, Aivaru Podskočiju, Anitu Rumpi, Aleksandru Utinānu – Preiļu novada iedzīvotājus, kuri līdz šim bija darbojušies vēlēšanu komisijā, un Saunas pagasta iedzīvotāju Normundu Skuteli.


Vēlēšanu komisijas pilnvaras sākas ar ievēlēšanas dienu.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 20.01.2009.