Lieto EVAK karti trīs gadus!

19.01.2009.

Ja plānojat doties ceļojumā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) atgādina, ka Jums ir iespēja saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (turpmāk tekstā – EVAK). No šī gada 1.janvāra EVAK izsniedz uz trijiem gadiem un pēc rakstiska lūguma karti iespējams saņemt pa pastu.


EVAK ir visām Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments. EVAK nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi. Latvijā EVAK izsniedz Aģentūra, un tā ir bezmaksas.


Grozījumi 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” paredz arī jaunu kārtību par atkārtotu karšu izsniegšanu. No 2009.gada 1.janvāra atkārtota kartes izsniegšana, piemēram, nozaudēšanas gadījumā, būs maksas pakalpojums.


Jāuzsver, ka neatliekamā palīdzība ir palīdzība, kas novērš dzīvībai bīstamu stāvokli.
Piemēram, slēpojot uz kalna, tiek gūta trauma un nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.


Savukārt nepieciešamā palīdzība ir medicīniskā palīdzība, kas cilvēkam tiek sniegta veselības pasliktināšanās gadījumā. Tās apjomu un veidu katrā konkrētajā situācijā izvērtē ārsts. Nepieciešamā palīdzība tiek sniegta, lai pacientam veselības stāvokļa dēļ nevajadzētu priekšlaicīgi pārtraukt ceļojumu vai īslaicīgu uzturēšanos attiecīgajā valstī. Piemēram, persona saslimst ar gripu, šajā gadījumā, lai nebūtu jāpārtrauc ceļojums vai īslaicīgā uzturēšanās valstī, vajadzīga nepieciešamā medicīniskā palīdzība.


EVAK tiek izsniegta gadījumos, ja personas dodas:


• atpūsties vai tūrisma braucienā;
• komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
• meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā perona strādā);
• studēt vai mācību praksē;
• ja perona ir nodarbināta starptautiskā transporta sfērā (piemēram, šoferi – ekspeditori, kuģa apkalpe u.tml.).


Pieteikties EVAK kartei iespējams, ierodoties personīgi Aģentūras centrālajā birojā (Rīgā, Cēsu ielā 31/6, 4.stāvā) vai kādā no tās teritoriālajām nodaļām, Aģentūras interneta mājas lapā tiešsaistes režīmā (www.voava.gov.lv), kā arī nosūtot pieteikuma veidlapu pa faksu vai pastu.


Aģentūra 15 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža izgatavo EVAK un izsniedz to Aģentūrā vai tās teritoriālajās nodaļās personai personīgi vai tās likumiskajam (vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotajam pārstāvim, kuram ir notariāli apstiprināta pilnvara.


Aģentūras teritoriālās nodaļas:


Kurzemes nodaļa
Tālr. 63323471, fakss 3323696,
E-Pasts:
kurzeme@voava.gov.lv
Adrese: Baznīcas iela 9, Kuldīga, LV- 3301


Latgales nodaļa
Tālr. 65422236, fakss 5422236,
E-pasts:
latgale@voava.gov.lv
Adrese: Saules iela 5, Daugavpils, LV-5407


Vidzemes nodaļa
Tālr. 64707012, fakss 4707013,
E-pasts:
vidzeme@voava.gov.lv
Adrese: Pils iela 6, Smiltene, LV- 4729


Zemgales nodaļa
Tālr. 63028873, fakss 3007087,
E-pasts:
zemgale@voava.gov.lv
Adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV- 3001Aģentūra informē, ka turpmāk iedzīvotāji iesniegumus varēs iesniegt arī elektroniski, aizpildot veidlapu Aģentūras mājas lapā „Jūsu iesniegumi”. Šajā veidlapā ietverti divu veidu iesniegumi – „Jūsu priekšlikumi”, kur iedzīvotājiem ir iespējams iesniegt savus priekšlikumus un izteikt savu vērtējumu par veselības aprūpes sistēmu  kopumā, kā arī „Jūsu sūdzība”. Šajā veidlapā iedzīvotāji, ja rodas šaubas par ārstniecības iestādes vai ārsta darba kvalitāti (piemēram, maksājot pacienta iemaksu, netiek izsniegts čeks, ģimenes ārsts nevēlas dot nosūtījumu pie speciālista u.c.), aizpildot veidlapu, var elektroniski iesniegt sūdzību.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Tālr.: 7043709
Mob.: 26655915


Preses sekretāre
Elīna Skurjate
Tālr.: 67043743
Mob.: 27874688


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.