No 2009. gada 1. janvāra ir mainījusies PVN likme

01.01.2009.

2008. gada 12. decembrī Saeima ir veikusi grozījumus likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”. Šie grozījumi stājās spēkā ar 2009. gada 1. janvāri. Pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņas ir skārušas arī vairāku SIA „Preiļu saimnieks” sniegto pakalpojumu cenas. Pakalpojumu tarifi nav mainījušies, izņemot siltumenerģijas tarifu, bet apmaksas summa ir palielinājusies PVN likmes pieauguma rezultātā.


No 2009. gada 1. janvāra siltumenerģijas tarifam tiek piemērota 10% PVN likme, iepriekš tā bija tikai 5%. No 1. janvāra arī karstajam ūdenim ir 10% PVN likme, bet aukstajam ūdenim, kanalizācijai, atkritumu izvešanai tiek piemērota 21% PVN likme.


Šīs izmaiņas neskar apsaimniekošanas maksu, jo tā netiek aplikta ar PVN.


 

Pēdējās izmaiņas: 01.01.2009.