Skolas piena programma nav apturēta

19.01.2009.

Zemkopības ministrija informē, ka Eiropas Savienības (turpmāk – ES) atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs jeb „Skolas piena programma” nav apturēta un Latvija nevar to izdarīt, jo to nosaka ES likumdošanas akti (Regulas), kas ir tieši piemērojamas un obligāti izpildāmas visām dalībvalstīm, t.sk., Latvijai.


Tas nozīmē, ka ES atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs tiek saglabāts un turpina darboties, kā līdz šim un tiem uzņēmumiem, kuri ieguldījuši savus līdzekļus iekārtu iegādei var izmantot šīs iekārtas arī turpmāk.


ES atbalsta finansējums ir 18,15 EUR/100 kg (0,13 Ls/l) I kategorijai – termiski apstrādātam pienam (ar vai bez piedevām), fermentētie piena produkti (piemēram, jogurts, kefīrs, paniņas u.c.) ar vai bez piedevām un 16,34 EUR /100 kg (0,11 Ls/l) II kategorijai – fermentēti piena produkti aromatizēti un nearomatizēti.


Atbalstu piešķir par 0,25 litriem piena uz vienu skolēnu dienā, kas dod iespēju skolēniem dzert glāzi piena (0,25 l) par samazinātu maksu.


ES atbalsta programmā var piedalīties pirmskolas izglītības iestādes (bērnudārzi) un skolēni no 1.– 12.klasei.


Attiecībā uz valsts atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs ES likumdošana paredz, ka dalībvalstis var papildus piešķirt valsts atbalstu, ko arī līdz šim valsts arī nodrošināja. Valsts kopējais atbalsts 2008.gadā bija paredzēts 809 930 LVL, t.i., papildus 0,30 LVL/1litru termiski apstrādāta piena. Programmā varēja piedalīties pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi un skolēni no 1.– 4.klasei, šīs programmas ietvaros skolēni katru dienu varēja saņemt glāzi piena ( 0,25 l) bez maksas.


Ņemot vērā patreizējo ekonomisko krīzes situāciju valstī, kopējais finansējums valsts atbalsta pasākumu ieviešanai 2009.gadā ir būtiski samazināts (aptuveni 45% apmērā) un tiek prioritāri novirzīts atbalstam ciltsdarbam, dzīvnieku audzēšanai un kredītprocentu dzēšanai. Tam piekrita arī lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, uzskatot, ka šajā ekonomiski sarežģītajā situācijā jāsaglabā atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai. Līdz ar to vairāku pasākumu turpināšana 2009.gadā ir apturēta, tai skaitā valsts atbalsts „Skolas piena programmas” realizācijai.

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2009.