AS „Latvenergo” aicina klientus atbildīgi izturēties pret elektroenerģijas maksājumiem

15.01.2009.


2008. gada beigās kopējie AS „Latvenergo” klientu parādi par elektroenerģiju pieauguši līdz 2,7 miljoniem latu. Iepriekšējā gada laikā nemaksātāju skaits krasi palielinājies, radot uzņēmumam ievērojamu investīcijām paredzēto līdzekļu trūkumu.


Līdz šim nav vērojams, ka izteiktas grūtības ar elektroenerģijas rēķina apmaksu būtu kādai konkrētai klientu grupai. Parādnieku skaits proporcionāli pieaudzis visās kategorijās. Jāuzsver, ka apzinīgākie maksātāji vēsturiski ir pensionāri un klienti ar nelielu elektroenerģijas patēriņu. Ņemot vērā, ka nemaksātāji tieši ietekmē kopējo investīciju plūsmu, kas paredzēta elektroapgādes nodrošināšanai kopumā, no AS „Latvenergo” puses tiek darīts viss, lai godprātīgajiem maksātājiem nebūtu jācieš parādnieku dēļ. 


AS „Latvenergo” uzsver, ka uzņēmums nevar ilgstoši kreditēt patērētājus, kuriem ir radušās problēmas ar maksājumu veikšanu. Šāda situācija rada draudus pastāvīgo ieguldījumu veikšanai infrastruktūras attīstībā, kas ir vērsta uz iekārtu modernizēšanu un klientu efektīvāku apkalpošanu.


AS „Latvenergo” maksu par elektroenerģiju saņem nākamajā mēnesī pēc patērētā daudzuma uzskaites jeb – ar pēcapmaksu, tāpēc uzņēmumam nav iespējams nepieļaut klientu parādu veidošanos. Līdz ar to AS „Latvenergo” ir spiets sekot līdzi tiem klientiem, kuri ilgāku laiku nenorēķinās par saņemto pakalpojumu, un brīdināt tos. Ja visi komunikācijas un vienošanās līdzekļi ir izsmelti, kā pēdējais instruments tiek izvēlēta elektroenerģijas piegādes pārtraukšana. Tomēr šī nav un nekad nav bijusi plaši pielietota, bet gan nepieciešamības uzspiesta rīcība atsevišķos gadījumos.


Tāpēc, ja klients ir nonācis maksājumu grūtībās, aicinām viņu nenovilcināt situāciju, bet pēc iespējas savlaicīgi kontaktēties ar AS „Latvenergo” kopīga risinājuma meklēšanai. Uzņēmums uzsver, ka līdz šim nekad nav tikusi pielietota prakse – elektrības atslēgšana bez savlaicīga iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr, lai izvairītos no klientu parāda apjoma pastāvīga pieauguma, AS „Latvenergo” ir spiests meklēt risinājumus nemaksātāju radīto zaudējumu novēršanai, lai citu parādi neietekmē godprātīgos maksātājus.


Ja elektroenerģijas patērētājs, kuram ir uzkrājušies parādi, neizrāda interesi un atsaucību par saistību izpildes grafika izstrādi, parāds var tikt nodots parādu piedziņas firmām, vai kā galējais risinājums tiek piemērota turpmāka preču (elektroenerģijas) piegādes pārtraukšana.


Izprotot nelabvēlīgo ekonomisko situāciju, kurā var būt nonākusi daļa klientu, AS „Latvenergo” aicina izturēties atbildīgi pret elektroenerģijas maksas kavējumiem un nepieļaut to palielināšanos.


Sīkāku informāciju par iespējām, kādas ir klientiem, saskaroties ar rēķinu apmaksas problēmām, kā arī individuālo nomaksas grafiku izveidošanu, varat saņemt, vēršoties tuvākajā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā, rakstot elektronisku vēstuli, adrese: klientu.serviss@latvenergo.lv vai zvanot pa tālruni 80200400.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.