Ģimenes ārstu pieejamība iedzīvotājiem nodrošināta!

13.01.2009.


Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka noslēgti visi plānotie līgumi ar ģimenes ārstiem par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Vairāki no līgumiem ir noslēgti ar poliklīnikām, kurās valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz vairāki ģimenes ārsti. Kopumā līgumi ir noslēgti ar 1 360 ģimenes ārstiem, kuri turpinās sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.


Kurzemes reģionā ir parakstīti līgumi ar 212 ģimenes ārstiem, Latgales reģionā – 188, Rīgā – 561, Zemgales reģionā – 210, Vidzemes reģionā – 189 līgumi.


Atgādinām, ka līgumslēgšanas process tika uzsākts jau 2008. gada nogalē. Visas Aģentūras teritoriālās nodaļas, izņemot Rīgas nodaļu, līgumus izsūtīja 2008. gada beigās pa pastu. Tādejādi ģimenes ārstiem bija iespēja šos līgumus izvērtēt un pieņemt lēmumu par to parakstīšanu. Savukārt Aģentūras Rīgas nodaļa aicināja ģimenes ārstus ierasties nodaļā un līgumus parakstīt. Turklāt līgumu paraugi tika ievietoti arī Aģentūras mājas lapā www.voava.gov.lv , nodrošinot iespējas katram ģimenes ārstam ar tiem brīvi iepazīties.


Vēlamies uzsvērt, ka ģimenes ārstiem jebkurā brīdī ir iespēja līgumus lauzt, 3 mēnešus iepriekš brīdinot Aģentūru. Spiediens vai cita vieda ietekmēšana pret ģimenes ārstiem no Aģentūras puses nenotika, līgumu slēgšana vai laušana ir ģimenes ārstu brīva izvēle.


Aģentūra ģimenes ārstiem piedāvāja slēgt līgumus uz termiņiem, kas nav īsāki par vienu gadu. Slēdzot ilgtermiņa līgumus, tiek sniegtas garantijas, ka līgums tiks pagarināts no valsts puses arī turpmākos gadus. Pakalpojuma sniedzējam tas nodrošina arī stabilu un drošu darbību un nākotnes attīstību. Slēgt līgumus uz īsāku termiņu ir nelietderīgi un neefektīvi, jo tādā veidā iedzīvotājiem tiktu apgrūtināta iespēja saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Šāda īstermiņa līgumu slēgšana var prasīt Aģentūrai arī papildus resursu izmantošanu, tādejādi palielinot birokrātiskos procesus kopumā.


Par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vislielākais līgumu skaits tika noslēgts uz termiņu 1 gads, tie ir 714 līgumi. Jāpiebilst, ka līgumi tika noslēgti arī uz lielāku laika periodu – uz 2 gadiem 297 līgumi, uz 3 gadiem 32, un uz 4 gadiem 233 līgumi. Kopumā noslēgti 1 276 līgumi par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.


Aģentūra ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un apmaksu. Lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejami šie pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem Aģentūra slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm, ģimenes ārstiem un ārstiem speciālistiem par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Tālr.: 67043709
Mob.: 26655915


Preses sekretāre
Elīna Skurjate
Tālr.: 67043743
Mob.: 27874688

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.