PVN likmes paaugstināšana no februāra ietekmēs arī mājsaimniecību maksu par elektroenerģiju

13.01.2009.


Ņemot vērā 2008. gada 12. decembrī Saeimā veiktos grozījumus likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, kas ar 2009. gada 1. janvāri paredz pievienotās vērtības nodokļa likmes paaugstināšanu elektroenerģijas piegādei iedzīvotājiem no 5% uz 10%, AS „Latvenergo” veic attiecīgas izmaiņas šogad patērētās elektroenerģijas maksas aprēķināšanā.


Janvārī patērētajai elektroenerģijai, par kuru iedzīvotājiem būs jāmaksā februārī, tiks piemērota jaunā – desmit procentu pievienotās vērtības nodokļa likme, kas mainīs līdzšinējo elektroenerģijas maksu no 0,071 Ls/kWh uz 0,0743 Ls/kWh. Tas nozīmē, ka mājsaimniecībām rēķins par elektrību palielināsies par aptuveni 4.8%.


AS „Latvenergo” uzsver, ka šī nav elektroenerģijas maksas paaugstināšana vai tarifa izmaņas, bet gan korekcija, kas saistītas ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izmaiņu piemērošanu.


Atgādinām, ka janvārī veicot norēķinus par 2008. gada decembrī patērēto elektroenerģiju, joprojām tiek piemērota vecā pievienotās vērtības nodokļa likme 5% apmērā.


Elektroenerģijas bāzes tarifs joprojām paliek nemainīgs.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.