Var pagarināt nodokļu nomaksas termiņu!

12.01.2009.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 65406211, fakss 65406335; e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Ar 2009. gada 1. janvāri stājās spēkā grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kuri paredz termiņa pagarinājumu ne tikai kārtējiem, bet arī nokavētiem nodokļu maksājumiem, sadalot to atmaksu līdz pat vienam gadam no iesnieguma iesniegšanas brīža. Iesniegums VID jāiesniedz mēneša laikā pēc nodokļu maksājuma maksāšanas termiņa iestāšanās.


Likuma grozījumi arī paredz, ka nokavētos nodokļu maksājumus, kas izveidojušies 2008. gadā, izņemot nodokļu audita rezultātā aprēķinātos maksājumus, varēs sadalīt līdz pat viena gada termiņam, iesniedzot iesniegumu VID līdz 2009. gada 1. februārim.


Parāda nomaksas grafiks nodokļu maksātājam būs jāsaskaņo ar nodokļu administrāciju.


Šādi grozījumi paredzēti, lai palīdzētu uzņēmējiem pārvarēt ekonomisko lejupslīdi.
 
Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.