LASI – DOMĀ – DARI! Šis sauklis aicina visus lasītgribošus bērnus iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”…

08.01.2009.

Preiļu Galvenās bibliotēkas „Bērnu žūrijas 2008”eksperti 8.janvārī pulcējās Preiļu 1.pamatskolas sarīkojumu zālē uz noslēguma pasākumu.


Ar lielu apņemšanos vērtēšanas darbu bija uzsākuši 79 Preiļu 1.pamatskolas skolēni un Diāna Gavrilova Preiļu 2.vidusskolā. Dažādu iemeslu dēļ līguma saistības izpildīja 77 eksperti, tas ir labs rezultāts, kas liecina, ka bērniem patīk ne tikai lasīt, bet arī spriest par izlasīto un sniegt savu vērtējumu daiļdarbam. Lasot jaunāko un vērtīgāko lasāmvielu, eksperti attīsta savu lasītāja gaumi, domāšanu, emocijas un vienlaikus popularizē mūsdienu latviešu un populārāko ārzemju autoru darbus, viņiem veidojas savs viedoklis, ko jāmācās aizstāvēt.


Preiļu Galvenās bibliotēkas ekspertu vērtējumā „Bērnu žūrijas 2008.” gada grāmatas – laureātes ir:
1.-2.kl. grupā – I. Zandere. Ko teica gaiļa kungs., 3.-4.kl. grupā – K. Nestlingere. Vaukšķis., 5.-7.kl. grupā – Sampē. Marselēns Kaijū., 8.-9.kl. grupā – K. Ulberga-Rubīne. Es grāmatas nelasu.


Pasākumā Preiļu Galvenā bibliotēka bija sarūpējusi balvas visiem žūrijas ekspertiem. Papildbalvu saņēma tie eksperti, kuri pirmie savā vecuma grupā pilnībā izpildīja līguma saistības, nosūtot e-anketu LNB Bērnu literatūras centram. Tie bija Ieva Mozule, Ilva Valdone, Vineta Haritonova un Linda Freiberga.


2008.gadā Bērnu žūrijas ietvaros tika izsludināti 2 papildkonkursi – „Labākais Bērnu žūrijas aģents” un karikatūru konkurss „Kas man traucē lasīt” vai „Kas veicina lasīšanu”. Uz Preiļu Galvenās bibliotēkas aicinājumu iesaistīties karikatūru konkursā atsaucās Preiļu Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi skolotāja Kazimira Anspaka vadībā, un tapa apmēram 20 darbi, kas tika nosūtīti Bērnu literatūras centram. Žūrijā darbojas 3 eksperti, kas jau kļuvuši par aģentiem, jo iesaistījuši žūrijas darbā vēl kādu draugu – Simeona Vucena, Dairis Ābols un Santa Brovacka.


Dalībniekus izklaidēja Rūdis-Lasītprieks, uzburdams brīnumus. Visus priecēja BJC deju grupas „Elīze” un popgrupas „Lāsītes” sniegums, kā arī Preiļu KC  teātra studijas „Haoss” brīnišķīgais dzejas uzvedums.


Vēlos īpašu paldies teikt šo grupu vadītājām Inārai Určai, Dainai Ertei , Ilzei Brokai un Preiļu 1.pamatskolas kolektīvam par ilgstošu un veiksmīgu sadarbību.


Noslēgumā notika izloze, kuras gaitā tika noskaidrots, kurš laimīgais pārstāvēs Preiļu Galveno bibliotēku Lielajos Lasīšanas svētkos Rīgā 28 februārī. Šāda iespēja būs 5.-7.klašu ekspertei KINTIJAI VILCĀNEI. Apsveicam!


Pēdējais Rūda-Lasītprieka uzburtais brīnums bija lielā svētku torte, par kuru paldies SIA „Arka”.


Vērtējot gada veikumu, jāsaka, ka izvēlētās grāmatas patiešām atbilst nosauktajam vecumam, tajās tiek risinātas aktuālas problēmas, bērniem patīk grāmatu noformējums, mazajiem arī daudzveidīgās nodarbes, ko piedāvā Ineses Zanderes grāmata „Ko teica gaiļa kungs”.


Šī programma ne vien vairo lasītprieku, bet arī audzina bērnos  atbildības sajūtu jau kopš pirmās tikšanās reizes, kad starp ekspertu un bibliotēku tiek noslēgts līgums, kura saistības jāpilda tāpat kā pieaugušajiem. Bērns saprot, ka viņam uztic nopietnu pienākumu. Protams, svarīgs ir arī bibliotekāru izskaidrojošais darbs sākumā un ikdienas darbs, organizējot tikšanās, diskusijas un pasākumus.


Paldies visiem žūrijas ekspertiem un bibliotekāriem par 2008.gada veikumu! Ceram, ka pavasarī tiks dots starts „Bērnu žūrijai 2009”. Tiksimies bibliotēkā!


Vilhelmīne Jakimova,
Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 08.01.2009.