VID: PAR AKCĪZES PREČU INVENTARIZĀCIJU

10.01.2009.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 65406211, fakss 65406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Ar 2009.gada 1.janvāri jau ir palielināta akcīzes nodokļa likme cigaretēm, bet ar 2009.gada 1.februāri tiks palielinātas akcīzes nodokļa likmes vairākām citām akcīzes precēm: alkoholam, naftas produktiem, smēķējamajai tabakai, bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai. Kas jāievēro akcīzes preču tirgotājiem, stāsta VID Latgales reģionālās iestādes Akcīzes preču aprites uzraudzības daļas priekšnieks Juris Saušs.


Personām, kas saņēmušas atļaujas (licences) naftas produktu, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un personām, kuras ir saņēmušas atļaujas (licences) naftas produktu un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, jāveic nepārdoto, uzskaitē esošo naftas produktu, alkoholisko dzērienu un smēķējamās tabakas krājumu inventarizācija pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, t.i. uz š.g. 1.februāri. Persona, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, palielinoties nodokļa likmēm tabakas izstrādājumiem, inventarizē uzskaitē esošo tabakas izstrādājumu krājumus pēc stāvokļa uz nākamā mēneša pirmo datumu pēc nodokļa likmju maiņas, t.i. cigarešu inventarizāciju jāveic uz š.g.1.februāri, bet smēķējamās tabakas inventarizāciju – uz š.g. 1.martu. Tas nozīmē, ka inventarizācija jāveic visās tirdzniecības vietās, kur tiek tirgotas minētās preces, arī nelielajos ciematu veikalos, kafejnīcās. Inventarizācijas sarakstus jāsastāda vismaz trijos eksemplāros, no kuriem vienu (kopā ar nodokļa aprēķinu) 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek inventarizācija) iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai, kurā persona reģistrējusies kā nodokļu maksātājs, un vienu eksemplāru uzglabā katrā naftas produktu, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas vietā. Kopā ar inventarizācijas sarakstiem tirgotājs iesniedz nodokļa aprēķinu ar aprēķināto budžetā maksājamo nodokļa starpības summu. Ja personai ir vairākas tirdzniecības vietas, inventarizācija tiek veikta katrā tirdzniecības vietā un par veikto inventarizāciju rezultātiem tiek sagatavoti inventarizācijas saraksti. Nodokļa aprēķins šādā gadījumā tiek sagatavots kopējs par visām tirdzniecības vietām. Ja pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa (vai attiecīgi – kad inventarizē krājumus), uzskaitē nav akcīzes preču krājumu, to norāda iesniedzamajā nodokļa aprēķinā.


Valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu tabakas izstrādājumu mazumtirgotājs aprēķina un samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc inventarizācijas veikšanas (ieskaitot dienu, kad notiek inventarizācija). Pārējās personas, kas veic inventarizāciju, samaksā aprēķināto nodokļa starpības summu 45 dienu laikā pēc nodokļa likmju maiņas.


Detalizēts izklāsts un inventarizācijas saraksta veidlapu paraugi pieejami VID mājas lapā: adrese www.vid.gov.lv, sadaļā Akcīzes nodoklis/Tiesību akti/Metodiskie materiāli. VID mājas lapā atrodama arī informācija par kontiem, uz kuriem jāpārskaita nodokļa pārrēķins. Neskaidrību gadījumā droši var griezties  pie nodokļu konsultantiem savā VID nodaļā.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.