Projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” Nr. 4 ietvaros tiek veikts iepirkums eksperta/konsultanta piesaistīšanai

12.01.2009.

BIEDRĪBA “PREIĻU NVO CENTRS”
Reģ.Nr. 50008034721. Bankas konts Nr. LV71UNLA0026000695006
“SEB  banka” kods UNLALV2X Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi LV-5301.
 Tālr/fax: 5321603, e- pasts: preilinvo@inbox.lv


IEPIRKUMS PAR EKSPERTA/KONSULTANTA PIESAISTĪŠANU


Projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” Nr. 4 ietvaros tiek veikts iepirkums eksperta/konsultanta piesaistīšanai.


Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumiem Nr.762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”.


Pasūtītājs: Biedrība „Preiļu NVO centrs”, Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV – 5301


Galvenie veicamie ekspertam/konsultantam pienākumi un prasības:
• Iedzīvotāju aptaujas anketas izstrāde;
• Situācijas analīze pamatojoties uz saņemtajiem datiem;
• Novadīt sabiedrisko apspriešanu (2x) dokumenta kvalitatīvai apspriešanai;.
• Sabiedrības integrācijas plānošanas dokumenta izstrāde.


Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada 1. februāra līdz 2009. gada 10. maijam


Pretendenta iesniedzamie dokumenti: Pieteikums un CV jāiesniedz biedrībā „Preiļu NVO centrs” Kooperatīva ielā 6, Preiļos Līdz 2009. gada 1. februārim


Paredzamā līgumcena: līdz 1300 LVL


Kontaktpersona: Artis Utināns – biedrības „Preiļu NVO centrs” direktora vietnieks 29287410


Apstiprināja: Ineta Liepniece, biedrība „Preiļu NVO centrs” direktore

Pēdējās izmaiņas: 12.01.2009.