Preiļu Biznesa inkubators atskatās uz paveikto 2008. gadā

10.01.2009.

Preiļu Biznesa inkubators savu darbību uzsāka 2008. gada martā.
Attīstot inkubatora darbību, ir izveidojusies sadarbība ar
Latvijas Tehnoloģisko centru (LTC),
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju (LIKTA),
Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centru,
Lietišķo informācijas dienestu (LID),
Biznesa inkubatoriem Latvijā.


Šajā laika periodā sniegtas konsultācijas 63 uzņēmējiem un citiem interesentiem,
noorganizēti sekojoši semināri, apmācības un lekcijas:
• Informatīvs seminārs Inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai sadarbībā ar LTC;
• Seminārs ”Lietišķā saskarsme un darba kultūra” (8 stundas);
• Reģionāls seminārs sadarbībā ar LIKTA un LR Ekonomikas ministriju “E-komercija un E-pakalpojumi- iespējas un risinājumi” (8 stundas);
• Noorganizēta lekcija „Motivācijas paaugstināšana uzņēmējdarbības uzsākšanā” (lektore- uzņēmēja A.Vīksna);
• Ņemta dalība starptautiskā uzņēmējdarbības nedēļā (Global Entrepreneurship Week/GEW), organizējot Preiļos pasākumus jauniešiem:
Semināru ”Inovācija – veiksmes atslēga nākotnei” sadarbībā ar LTC un Atvērto durvju dienas Preiļu Biznesa inkubatorā, kuru laikā tika organizētas dažādas lekcijas un tikšanās ar banku pārstāvjiem;
• Noorganizētas 2 dienu apmācības biznesa plāna izstrādē ”Biznesa plāna izstrāde uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai” (16 stundas);
• Seminārs sadarbībā ar VID Latvijas reģionālās iestādes Preiļu nodaļu ”Par saimnieciskās darbības reģistrēšanu VID”;
• Seminārs ”LR nodokļu normatīvie akti, to piemērošana un audits” (8 stundas);
• Seminārs ”Stratēģiskā plānošana” (8 stundas).


Kopējais dalībnieku skaits semināros un apmācībās – 335 esošie un topošie uzņēmēji, skolu jaunatne un citi interesenti.


Preiļu BI no 2008. gada jūlija darbojas viens uzņēmums, kas sniedz grāmatvedības un ekonomikas pakalpojumus. Uzņēmumā bez vadītāja nodarbināti vēl 2 darbinieki.


Inkubatorā vēl ir neizmantotas telpas uzņēmumu darbības uzsākšanai. Ja tās ir kādu jauno uzņēmumu ieinteresējušas, lūdzu interesējaties Preiļu Biznesa inkubatorā.


PBI turpina darboties, lai sniegtu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu Preiļu novada uzņēmējiem, tādēļ  aicinu uzņēmējus  un citus  interesentus iesniegt priekšlikumus un  ieteikumus apmācību semināru tēmām un kursiem.


Šobrīd mūsu valstī ir ļoti smagi apstākļi jebkādai darbībai, ir liela neziņa un nenoteiktība, bet noslēgumā citēšu J.Jaunsudrabiņu:


”Dzīves uzdevums ir viens: sevi piepildīt;
Bet ir tūkstoši darīšanas veidu,
Kādiem to panākt.
Vienu veidu izvēlējies, atdod tam visu sirdi”


Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja  Ineta Liepniece
e-pasts:
ineta.liepniece@preili.lv
Mob.tālr. 26636243, tālr.65321553


 

Pēdējās izmaiņas: 10.01.2009.