Informācija iedzīvotājiem par apkuri

10.01.2009.


Maksa par apkuri 2008. gada decembrī


SIA „Preiļu saimnieks” iesniegtā informācija liecina, ka izmantotais siltumenerģijas daudzums 2008. gada decembrī Preiļu novadā palielinājies par 20%, salīdzinot ar novembri.


Decembrī pieaugušais siltumenerģijas patēriņš saistīts ar sekojošiem faktoriem:


· decembrī maksa par siltumu tika aprēķināta par 34 dienām, tātad norēķina periods ir lielāks par 6 dienām nekā novembra mēnesī. Rādītāji par izlietoto siltumu novembrī tika nolasīti līdz 25. novembrim, bet par decembra mēnesi – līdz 28. decembrim. Novembrī, savukārt, maksa par piegādāto siltumenerģiju bija aprēķināta par 28 dienām, jo skaitītāju rādījumus ne vienmēr var nolasīt katra mēneša vienā datumā, un parasti nepieciešamas 3 – 4 dienas, lai tos nolasītu un apstrādāto informāciju ievadītu datu bāzē;


· siltumenerģijas patēriņa pieaugumu decembrī salīdzinājumā ar novembri ietekmēja vidējais āra gaisa temperatūras pazeminājums par 3 grādiem.Siltumenerģijas tarifs Preiļu novadā no 2009. gada 1. janvāraDaugavpils sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008. gada 26. novembrī apstiprinātais siltuma tarifs, kurš stājās spēkā no 2009. gada 1. janvāra, ir 41,81 Ls/MWh + 10% PVN = 45,99 Ls/MWh.


2008. gada 1. aprīlī Daugavpils sabiedrisko pakalpojumu regulators bija apstiprinājis siltumenerģijas tarifu, kurš bija spēkā līdz 2008. gada 31. decembrim un sastādīja 44, 36 Ls/MWh + 5% PVN = 46,58 Ls/MWh.


No 1. janvāra spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir krietni zemāks par iepriekšējo un, neskatoties uz PVN likmes pieaugumu valstī no 5% pagājušajā gadā uz 10% 2009. gadā, siltumenerģijas tarifs pašlaik Preiļu novadā ir par nepilnu latu zemāks nekā decembrī.


Siltumenerģijas tarifa samazinājums Preiļu novadā ir panākts, pateicoties veiktajiem Preiļu novada domes un SIA „Preiļu saimnieks” ieguldījumiem Preiļu pilsētas infrastruktūrā pēdējos divos gados. 2008. gadā pašvaldība, atjaunojot siltumtrases un veicot citus uzlabojumus siltumapgādē, ir ieguldījusi līdzekļus pusmiljona latu apmērā.


2008. gada 1. aprīlī apstiprinātais siltumenerģijas tarifs atbilda dabasgāzes cenai 206,19 Ls/tūkst.n.m³, kaut reāli dabasgāzes cena bija daudz augstāka, un SIA „Preiļu saimnieks” nācās iepirkt dabasgāzi no AS „Latvijas Gāze” par 281,10 Ls/tūkst.n. m³. No 2009. gada 1. janvāra apstiprinātais siltumenerģijas tarifs ir noteikts, ņemot vērā pašreizējo gāzes cenu – 281,10 Ls/tūkst.n. m³.


Februāra sākumā, kad būs zināmi apkures rezultāti par janvāri, kārtējo reizi analizēsim situāciju Preiļu novadā un iepazīstināsim ar siltuma tarifiem pārējās Latvijas pilsētās. Jāņem vērā, ka lielajām Latvijas pilsētām sakarā ar dabasgāzes apjomīgu patēriņu gāzes cena ir par 70 Ls/tūkst.n. m³ zemāka nekā mazajām Latvijas pilsētām, kas arī ietekmē tarifa apjomu.

Pēdējās izmaiņas: 10.01.2009.