Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Saimniecības preču iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

09.01.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/49 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Saimniecības preču iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena 12 mēnešiem, Ls
(bez PVN )


SIA „Prāna Ko”
Reģ.nr. 40003277283


Juridiskā adrese: Zemaišu iela ½-24
Rīga. LV-1002
Biroja adrese: Baltā iela 27,
Rīga, LV-1055
Tālr./fakss; 67609710
e-pasts:
prana@prana-ko.lv


1 233,11 Ls


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 09. janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009. gada 09. janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 09.01.2009.