Apkopoti konkursa „Zaļākā klase” pirmās kārtas rezultāti

08.01.2009.


Ir izvērtēti konkursa “Zaļākā klase” 1. kārtas darbi, ko iesūtījušas 836 klases no 254 Latvijas skolām. Konkursa organizētāji – Latvijas Dabas Fonds un Swedbank jau tagad pauž gandarījumu par skolēnu lielo aktivitāti un rūpēm par dabu labākas pasaules vārdā.


Konkursa pirmajā kārtā skolēni atbildēja uz jautājumiem par dabu, vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību. Papildus bija jārisina radošais uzdevums par „zaļajiem darbiem”, kas tiek īstenoti viņu klasēs – skolā un ikdienā.


Konkursa dalībnieki pierādīja savu atjautību un veiksmīgi tika galā ar erudīcijas jautājumiem. 1.–4. klašu grupā vieglākais jautājums izrādījās: „Kāpēc daļa putnu aizlido uz siltajām zemēm, taču daļa pa ziemu paliek uz vietas pie mums?”. Arī uz pārējiem jautājumiem teju visas klases atbildēja pareizi. 5.–8. klašu grupā visvairāk pareizo atbilžu tika sniegtas uz jautājumu: „Cik kilogramus papīra kopš septembra viena mēneša laikā ietaupīja pirmā Swedbank „Zaļā filiāle”, apdomīgāk rīkojoties ar papīru un pārejot uz vieglāka papīra izmantošanu?”. Grūtāks izrādījās jautājums par ekoskolām. Savukārt 9.–12. klašu grupā skolēni vislabāk zināja, kurā atkritumu apsaimniekošanas reģionā atrodas viņu skola, bet sarežģītāks izrādījās jautājums par to, cik Natura 2000 teritoriju nāktos šķērsot, ejot kājām gar Latvijas jūras piekrasti no Ainažiem līdz Nidai.


Pēc rūpīgas klašu iesūtīto radošo darbu izvērtēšanas, organizatori secināja, ka populārākais „zaļais darbs” skolēnu vidū ir piedalīšanās pašu vai dažādu organizāciju rīkotās vides sakopšanas talkās (piedalīšanos talkās minējušas 339 klases). Daudzi skolēni norādīja uz atkritumu šķirošanu gan klasē, gan skolā (minēts 189 darbos). Protams, šķirotāju skaits būtu daudz lielāks, ja būtu iespēja to darīt visiem. Daudzi skolēni ir iemācījušies, kā šķiro atkritumus, taču reizē norāda, ka savās dzīvesvietās viņiem šādu iespēju nenodrošina atkritumu apsaimniekotāji.


Populāras ir arī dažādas vidi saudzējošas akcijas skolās: makulatūras vākšana (minēts 262 darbos), bateriju vākšana (minēts 131 darbā), PET pudeļu vākšana (minēts 25 darbos). Radošu pieeju skolēni izrādīja arī resursu taupīšanā, pierādot mūsdienīgu un ilgtspējīgu domāšanu un rīcību. Piemēram, bieži tiek minēta papīra taupīšana, rakstīšanai izmantojot lapas abas puses. Daudzi skolēni cenšas doties uz skolu ar kājām un velosipēdu – pat ja ceļš mērojams daudzu kilometru garumā un cenšas vairāk izmantot sabiedrisko transportu. Tiek pieminēti daudz dažādi ūdens un elektrības taupīšanas veidi.


Skolēni aprakstījuši savu veikumu, darot neskaitāmus „zaļos darbus”: stādīja kokus, gan Meža dienās, gan pēc pašu iniciatīvas (tajos iesaistījušas 98 klases), rūpējās par putniem, veidojot putnu būrus un barotavas ziemai. Skolēnu vidū populāra ir kļuvusi nu jau daudzu ikdienā ienākusī auduma, papīra vai bioloģisko maisiņu lietošana.


Kā norāda paši skolēni, par saviem „zaļajiem darbiem” un skolās, konkursos un vides izglītības kampaņās iegūtajām zināšanām viņi cenšas stāstīt gan saviem vecākiem un radiem, gan citiem iedzīvotājiem un jaunākajiem skolas biedriem. Nav iespējams uzskaitīt visas skolēnu idejas un darbus, jo to ir ļoti daudz. Skolēni dalījās ar saviem darbiem, domām, sapņiem, bildēja, zīmēja, līmēja un ietērpa dzejā savus „zaļos darbus”. Konkursa veidotāji ar prieku atzīst, ka Latvijā aug zinoša, par dabas saudzēšanu domājoša paaudze, kas ļauj cerēt, ka Latvijas nākotni veidos atbildīgi cilvēki.


Pēc pirmās kārtas vadībā izvirzījušās (klases sakārotas alfabēta secībā):


1. – 4. klašu grupa
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 3. klase
Druvas vidusskolas 4. klase
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 4.b. klase
Ēdoles pamatskolas 2. klase
Ēdoles pamatskolas 3. klase
Gaujienas speciālā internātpamatskolas 1. klase
Irlavas vidusskolas 2. klase
Jaunsilavas pamatskolas 4. klase
J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 2.c. klase
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 4. klase
Kuldīgas pilsētas Alternatīvās sākumskolas 4.a. klase
Kuldīgas pilsētas Alternatīvās sākumskolas 4.b. klase
Kurzemītes pamatskolas 5/7. klase
Kurzemītes pamatskolas 6/8. klase
Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 2.a. klase
Padures pamatskolas 4. klase
Priekuļu vidusskolas 3.b. klase
Rīgas Centra sākumskolas 2.b. klase
Rīgas 6. vidusskolas 3.a. klase
Rīgas 49. vidusskolas 4.a. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 3.a. klase
Skaistkalnes vidusskolas 2. klase
Staļģenes pamatskolas 3.b. klase
Variņu pamatskolas 3. klase
Zaķumuižas pamatskolas 2. klase


5.–8. klašu grupa
1. Mežvidu pamatskolas 6. klase
Aglonas internātvidusskolas 7. klase
Bukaišu pamatskolas 7. klase
Cieceres internātpamatskolas 5.b. klase
Cieceres internātpamatskolas 6.a. klase
Cieceres internātpamatskolas 8.c. klase
Dravnieku pamatskolas 8. klase
Dzelzavas pamatskolas 7. klase
Galgauskas pamatskolas 8. klase
Irlavas vidusskolas 8.a. klase
Jaunsilavas pamatskolas 6. klase
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 6. klase
Lazdonas pamatskolas 7. klase
Mārcienas pamatskolas 6. klase
Ogresgala pamatskolas 8. klase
Priežmalas pamatskolas 7. klase
Rekavas vidusskolas 5. klase
Rencēnu pamatskolas 5. klase
Remtes pamatskolas 8. klase
Sabiles vidusskolas 8.b. klase
Strūžānu pamatskolas 6/7. klase
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas 6.a. klase
Vīpes pamatskolas 8. klase
Žīguru pamatskolas Vides pulciņš


9.–12. klašu grupa
Alojas Ausekļa vidusskolas 10. klase
Ances pamatskolas 9. klase
Andrupenes pamatskolas 9.a. klase
Blomes pamatskolas 9. klase
Bulduru Dārzkopības vidusskolas 12.a. klase
Degumnieku pamatskolas 9. klase
Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.a1. klase
Irlavas vidusskolas 10. klase
Irlavas vidusskolas 11. klase
Kaunatas vidusskolas 11.a. klase
Krimuldas vidusskolas 9.a. klase
Līvānu 1.vidusskolas 9.c. klase
Mārcienas pamatskolas 9. klase
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 9. klase
Priekuļu vidusskolas 11.a. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 9.a. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 10.b. klase
Salacgrīvas vidusskolas 9.b. klase
Valdemārpils vidusskolas 9.a. klase
Valdemārpils vidusskolas 10.a. klase
Valdemārpils vidusskolas 12.b. klase
Viļānu vidusskolas 12.a. klase


Augstus rezultātus sasniegušas arī vairākas citas klases. Tāpēc uzvarētāji un „Zaļākās klases” titula ieguvēji kļūs zināmi tikai pēc nākamajām divām konkursa kārtām. Konkursa rīkotāji izsaka pateicību visiem skolēniem par dalību, pauž gandarījumu par tik lielu skolēnu atsaucību un vēlmi redzēt sev apkārt labāku pasauli.


Projekta vadītāja
Zaiga Pulkstene
Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, LV2166
tālr. 67830996
e-pasts:
zaiga.pulkstene@ldf.lv


SAUDZĒ DABU – PADOMĀ, PIRMS DRUKĀ!

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.