Aģentūra turpina līgumslēgšanas procesu, nodrošinot iedzīvotājiem iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

07.01.2009.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, lai nodrošinātu iedzīvotājiem primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas, Aģentūra turpina slēgt līgumus ar ambulatorajām ārstniecības iestādēm, tajā skaitā ar ģimenes ārstu praksēm. Pēc 2009. gada 7. janvāra datiem Aģentūra jau ir noslēgusi 1 114 līgumus.Šobrīd ir noslēgti 88% no plānoto līgumu kopskaita ar primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Vairāki no līgumiem ir noslēgti ar poliklīnikām, kurās valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz vairāki ģimenes ārsti. Kopumā līgumi ir noslēgti ar 1 154 ģimenes ārstiem.


 


Kurzemes reģionā ar primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ir parakstīti 92% no plānoto līgumu skaita, Latgales reģionā – 99%, Rīgā – 90%, Zemgales reģionā – 88%, savukārt Vidzemes reģionā – 69%.


 


Aģentūra no savas puses piedāvā slēgt līgumus uz termiņiem, kas nav īsāki par vienu gadu. Ģimenes ārstiem, slēdzot ilgtermiņa līgumus ar Aģentūru, tiek sniegtas garantijas, ka līgums tiks pagarināts no valsts puses arī turpmākos gadus. Pakalpojuma sniedzējam tas nodrošina arī stabilu un drošu esošo darbību un nākotnes attīstību.


 


Savukārt piedāvāt līgumus slēgt uz īsāku termiņu būtu nelietderīgi un neefektīvi ne tikai iedzīvotājiem vai Aģentūrai, bet arī pašiem ģimenes ārstiem. Šāda īstermiņa līgumu slēgšana prasītu papildus resursu izmantošanu, kā arī apgrūtinātu iedzīvotāju iespējas saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Turklāt vēlamies uzsvērt, ka ģimenes ārstiem ir iespēja līgumus arī lauzt, rakstveidā brīdinot Aģentūru 3 mēnešus iepriekš. Tātad līgumu slēgšana vai laušana ir ģimenes ārstu brīva izvēle, no Aģentūras puses pret ģimenes ārstiem nekāds spiediens vai cita veida ietekmēšana nenotiek.


 


Atgādinām, ka Aģentūra līgumslēgšanas procesu uzsāka jau 2008. gada nogalē pēc pārrunām ar ģimenes ārstiem un ārstniecības iestāžu pārstāvjiem. Visas Aģentūras teritoriālās nodaļas, izņemot Rīgas nodaļu, līgumus izsūtīja 2008. gada beigās pa pastu. Tādejādi ģimenes ārstiem bija iespēja šos līgumus izvērtēt un pieņemt lēmumu par to parakstīšanu.


 


Aģentūras Rīgas nodaļa aicināja ģimenes ārstu ierasties nodaļā un līgumus parakstīt. Līgumu paraugi tika izsniegti ģimenes ārstiem, kuri varēja tos izvērtēt. Turklāt līgumu paraugi tika ievietoti arī Aģentūras mājas lapā www.voava.gov.lv, nodrošinot iespējas katram ģimenes ārstam ar tiem brīvi iepazīties.


 


Jāpiemin, ka līgumos „par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu” noteiktie tarifi un apmaksas nosacījumi nemainās, tie paliek tādi paši kā 2008.gadā. Arī ārstiem speciālistiem tarifi un apmaksas nosacījumi netiek mainīti. Šeit gan jāpiemin, ka ģimenes ārstiem visi apmaksas nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” un Aģentūra tos nenosaka.


 


Sagatavotos līgumus Aģentūra piedāvā ne vēlāk kā mēnesi pēc likuma „Par valsts budžetu 2009. gadam” izsludināšanas. „Likums par valsts budžetu 2009.gadā” tika izsludināts 4.decembrī, savukārt jau 11.decembrī tika pieņemti grozījumi ar finansējuma samazinājumu ārstniecības programmai. Tātad Aģentūrai viena mēneša laikā pēc grozījumu izsludināšanas, proti, līdz 11. janvārim, ir jāpiedāvā līgumi par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 


 


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs


Toms Noviks


Tālr.: 67043709


Mob.: 26655915


 


Preses sekretāre


Elīna Skurjate


Tālr.: 67043743


Mob.: 27874688

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.