Preiļu NVO centrs 2009. gada 5. februārī rīko Informatīvo semināru biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un iniciatīvu grupām

05.02.2009.


Projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” Nr. 2007.NVOF1.1./6-5/17-2009 ietvaros biedrība „Preiļu NVO centrs” 2009. gada 5. februārī plkst. 11.00 rīko


Informatīvo semināru biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un iniciatīvu grupām


Semināra laikā prezentācijas sniegs:
”AB.LV ” Sabiedriskā labuma fonda valdes priekšsēdētājs M. Indriksons
Biedrības „Preiļu rajona partnerība” koordinatore V. Vaivode


Semināra norises vieta: Biedrībā „Preiļu NVO centrs”, Kooperatīva iela 6, Preiļi (3. stāvs).


Plānotā programma:
1. Jaunie MK noteikumi par Biedrību un nodibinājumu gada pārskatu sastādīšanu.


2. Sabiedriskā labuma statuss. Grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju likumā un jaunā pārskata veidlapa.


3. Informācija par iespējām gūt finansējumu no ”AB.LV” Sabiedriskā labuma fonda:
• Atbalsts NVO ziedojumu piesaistes projektiem;
• Atbalsts NVO ārvalstu pieredzes braucieniem un kapacitātes stiprināšanai.


4. KNHM fonda mazo grantu programmas konkursa nosacījumi 2009. gadam.


Pieteikšanās dalībai pasākumā pa tālruņiem 65321603, 28340855 vai elektroniski preilinvo@inbox.lv, vai personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvā).


Šī „afiša” ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par „afišas” saturu atbild biedrība „ Preiļu NVO centrs”  Projekts saņēmis finansējumu 42,5%   no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, 42,5% no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un 15% no Latvijas valsts budžeta.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.