Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Konservējumu iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””

06.01.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/48 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Konservējumu iegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Kopējā līgumcena, Ls
bez PVN


SIA „Kronis”
Reģ.Nr.43603003339


“Ozoli”, Codes pagasts,
Bauskas rajons, LV-3901,
tālr.63960113, fakss 63960666
e-pasts:
kronis@parks.lv


1 256,82


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 06. janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009. gada 06. janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 06.01.2009.