Paziņojums par iepirkumu „Tehniskā specifikācija TEP aktualizācijai”

22.12.2008.

SAUNAS PAGASTA PADOME

Reģ. Nr. 90000065631
Tālr : 65329885, fakss: 65329888, e-mail: saunas.pagasts@inbox.lv
Adrese: Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu rajons, LV-5323

2008. gada 30. decembrī 

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: „Tehniskā specifikācija TEP aktualizācijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. Saunas pagasta padome 2-6/2008/13.

Piedāvātā līgumcena: līdz LVL 9900 (bez PVN).

Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: zemākā cena

Kontaktpersona: Saunas pagasta padomes priekšsēdētāja Emīlija Kokorīte, tālr. 65329885, fax. 65329888

Piedāvājumi iesniedzami: Saunas pagasta padomē līdz 2009. gada 06. janvārim plkst. 10.00

Pretendentam papildus piedāvājumam iesniegt:
– notariāli apliecinātu komersanta reģistrācijas apliecību;
– notariāli apliecinātu būvkomersanta reģistrācijas apliecību;
– apliecinātu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, ka nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;
– valsts ieņēmumu dienesta izziņu par vidējo strādājošo skaitu;
– profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (atbildības limits ne mazāks par 500000 Ls)
– atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem.

Pēdējās izmaiņas: 22.12.2008.