Preiļu novada dome nodod atsavināšanai dzīvokli Daugavpils ielā 42-20, Preiļos

16.01.2009.

Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu ,,Dzīvokli Daugavpils ielā 42-20, Preiļos (izsoles objekts sastāv no vienistabas dzīvokļa, kadastra Nr.76019002701, kopplatība 20,7 m2″


Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena Ls 2500,00.
 Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20
 Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) Ls 250,00
 Maksāšanas veids – 100% latos.


Izsole notiks 2009.gada 16.janvārī, pīkst. 15.00, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Nekustamo īpašumu var apskatīt darbadienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 29426188 Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas loceklim Vitālijam Plivdam.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, l.kab.- klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no pīkst. 9.00 līdz 17.00, informācija pa tālr.: 65322766


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2009.gada 16.janvārī pulksten. 12.00.

Pēdējās izmaiņas: 16.01.2009.