Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” realizēšana”

22.12.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 45 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” realizēšana”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


Biedrība „Preiļu NVO centrs”
Reģ.nr. 50008034721


Kooperatīva iela 6,
Preiļi, LV – 5301
Tālr.65321603,
e-pasts:
nvo@axel.lv


Ls 2 669,00
(nav PVN maksātājs)


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 22. decembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 22. decembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 22.12.2008.