Notikusi šogad pēdējā HIV, seksuāli transmisīvo infekciju un tuberkulozes izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēde

18.12.2008.

Sabiedrības veselības aģentūrā notikusi ceturtā un šogad pēdējā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēde, kuras laikā pārrunāti jautājumi par ar HIV un tuberkulozi inficēto grūtnieču aprūpi, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ekspertu plānoto pētījumu, komisijas nākamā gada darba plānu un citiem jautājumiem.


Sēdes gaitā komisijas locekļi uzklausīja atskaiti par Eiropas Komisijas finansētā projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotiku lietotājiem (INL) un pārejas grupām” gaitu, jo projekts šobrīd atrodas noslēguma fāzē. Projekta ietvaros šobrīd notiek aktīvs darbs pie Zema sliekšņa centru darbiniekiem paredzētas rokasgrāmatas izstrādes, kas tiks izmantota darba efektivitātes paaugstināšanai darbā ar INL.


Tika pārrunāts jautājums par ar HIV un tuberkulozi inficēto grūtnieču un bērnu aprūpi Latvijā.  Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras dati liecina, ka šogad Latvijā reģistrēti 3 bērni, kas inficējušies ar  HIV un tuberkulozi. Tāpat kā HIV inficētiem pieaugušajiem, arī bērniem visbiežākā HIV blakusinfekcijas ir tuberkuloze. HIV inficētiem bērniem saslimšana ar tuberkulozi norit smagākā formā un tuberkuloze veicina HIV infekcijas progresēšanu. Tomēr speciālisti atzina, ka tuberkulozes ārstēšana HIV inficētiem bērniem līdz šim Latvijā bijusi efektīva. Attiecībā uz HIV inficēto grūtnieču aprūpi, Latvijas infektoloģijas centra (LIC) speciālisti norādīja, ka, lai samazinātu iespēju bērnam inficēties no mātes, nepieciešama savlaicīga diagnozes uzstādīšana, HIV inficēto grūtnieču uzskaite LIC HIV/AIDS ambulatorajā nodaļā un dzemdību organizēšana atbilstoši mediķu norādījumiem. LIC pieredze liecina, ka vairāk kā puse no bērniem, kas piedzimuši HIV inficētām mātēm un kam veikta profilaktiskā terapija, HIV infekcija var neattīstīties.


PVO pārstāvniecības Latvijā vadītāja, informēja komisijas dalībniekus par PVO un Apvienoto nāciju organizācijas Narkotiku un noziedzības biroja speciālistu plānotā pētījuma uzdevumiem un gaitu. Pētījuma mērķi būs izvērtēt HIV/AIDS ārstēšanas un aprūpes pieejamību Latvijā. Pētījumu plānots sagatavot līdz 2009.gada aprīlim.


Komisija arī apstiprināja savu 2009.gada darba plānu. Nākamajā gadā plānotas ne mazāk kā četras sēdes – martā, jūnijā, septembrī un decembrī. Izskatāmo jautājumu loks ietvers HIV/AIDS izplatības ierobežošanas programmas un Ieslodzīto veselības aprūpes koncepcijas virzības analīzi;  regulāru informācijas izklāstu par HIV/AIDS, seksuāli transmisīvo slimību un tuberkulozes saslimstības datiem; pasākumu plānošanu un izvērtēšanu, kas tiks organizēti saistībā ar HIV/AIDS atceres dienām, kā arī minēto slimību profilakses pasākumu koordināciju.  


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas
Preses nodaļas vadītāja
Laura Bundule

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.