SVA veic reģionālo filiāļu un darbinieku skaita samazināšanu

22.12.2008.

Lai turpinātu Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) struktūras sakārtošanu un realizētu administratīvo līdzekļu taupīšanu, sākot ar 2009.gada 6.janvāri, SVA reģionālo filiāļu skaits tiks samazināts no desmit filiālēm uz piecām.
  
Filiāļu funkciju un uzdevumu apjoms paliks nemainīgs –  tiks nodrošināta infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība, profilakse un ierobežošana, koordinēta  Imunizācijas valsts programmas īstenošana; vides veselības monitoringu veikšana un ekspertu atzinumu sniegšana vides veselības jomā; veselības veicināšanas projektu un pasākumu koordinācija reģionā, kā arī publisko maksas pakalpojumu sniegšana.


SVA mērķis, reorganizējot reģionālās filiāles, ir saglabāt klientiem sniegtos pakalpojumus līdzšinējā apjomā un kvalitātē. Tādēļ veselības veicināšanas, vides veselības un infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības speciālisti, tāpat kā iepriekš, būs pieejami gandrīz katrā rajonā.


SVA darbs  filiāļu līmenī tiek pārorganizēts atbilstoši valsts plānošanas reģionu struktūrai un ar 2009.gada 6.janvāri tiek veiktas šādas izmaiņas:


Reģionā ap Rīgu tiek apvienotas līdzšinējās SVA Rīgas filiāles apkalpojamās teritorijas (Rīga un Rīgas rajons, Ogre un Ogres rajons) un SVA Tukuma filiāles apkalpojamā teritorija – Tukums, Tukuma rajons un Jūrmala. Apvienotās struktūrvienības tiks pārdēvētas par SVA Rīgas reģionālo filiāli. Rīgas reģionālās filiāles vadība atradīsies Rīgā un to vadīs līdzšinējā SVA Rīgas filiāles vadītāja Vilma Martinova.


Kurzemes reģionā tiek apvienotas līdzšinējās SVA Liepājas un SVA Ventspils filiāļu apkalpojamās teritorijas (Liepāja un Liepājas rajons, Ventspils  un Ventspils rajons, Saldus un Saldus rajons, Kuldīga un Kuldīgas rajons)  klāt pievienojot SVA Tukuma filiāles apkalpojamo teritoriju – Talsu pilsētu un rajonu. Apvienotās filiāles tiks pārdēvētas par SVA Kurzemes reģionālo filiāli. Kurzemes reģionālās filiāles vadība atradīsies reģiona centrā – Kuldīgā un to vadīs  līdzšinējā SVA Liepājas filiāles vadītāja Ingrīda Kužniece.


Zemgales reģionā tiek apvienotas SVA Jelgavas un SVA Jēkabpils filiāļu apkalpojamās teritorijas – Jelgava un Jelgavas rajons, Dobele un Dobeles rajons, Bauska un Bauskas rajons, Aizkraukle un Aizkraukles rajons, Jēkabpils un Jēkabpils rajons. Apvienotās filiāles tiks pārdēvētas par SVA Zemgales reģionālo filiāli. Zemgales reģionālās filiāles vadība atradīsies Jelgavā un to vadīs  SVA Jelgavas filiāles līdzšinējais vadītājs Juris Volostņikovs.


Latgales reģionā tiek apvienotas SVA Rēzeknes un SVA Daugavpils filiāļu apkalpojamās teritorijas –  Rēzekne un Rēzeknes rajons, Ludza un Ludzas rajons, Preiļi un Preiļu rajons, Daugavpils un Daugavpils rajons, Krāslava un Krāslavas rajons, Balvi un Balvu rajons. Apvienotās filiāles tiks pārdēvētas par SVA Latgales reģionālo filiāli. Latgales reģionālās filiāles vadība atradīsies Rēzeknē un to  vadīs līdzšinējā SVA Rēzeknes filiāles vadītāja Staņislava Viļuma.


Vidzemes reģionā tiek apvienotas SVA Valmieras un SVA Gulbenes filiāļu apkalpojamās teritorijas – Cēsis un Cēsu rajons, Limbaži un Limbažu rajons, Valmiera un Valmieras rajons, Valka un Valkas rajons, Alūksne un Alūksnes rajons, Gulbene un Gulbenes rajons, Madona un Madonas rajons. Apvienotās filiāles tiks pārdēvētas par SVA Vidzemes reģionālo filiāli. Vidzemes reģionālās filiāles vadība atradīsies Valmierā un to vadīs līdzšinējais SVA Valmieras filiāles vadītājs Jānis Bērtulis.


SVA reģionālās filiāles par minētajām izmaiņām darba organizācijā, ar informatīvo vēstuļu starpniecību, informēs sadarbības partnerus, klientus un līgumiestādes. 


Atgādinām, ka sabiedrības veselības nozares uzraudzība, pētniecība un veselības veicināšana nacionālā līmenī, nemainīgi tiek organizēta SVA centrālajā struktūrā – Rīgā.
 
Atbilstoši minētajai reorganizācijai, tiek nodrošināts arī SVA amata vietu un darbinieku skaita samazinājums. 2008.gadā kopumā SVA amata vietu saraksts samazināts par 81 un darbiniekiem izsniegti 45 darba uzteikumi, t.sk. dezinfektoriem, saimniecības pārziņiem, lietvežiem, grāmatvežiem, sabiedrības veselības analītiķiem, statistiķiem, u.c. profesiju pārstāvjiem. 


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas
Preses nodaļas vadītāja
Laura Bundule

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.