Atkritumu apsaimniekošanā paveiktais

15.12.2008.

Ir pagājis gads kopš Preiļu, Aizkalnes un Līču iedzīvotājiem ir iespēja šķirot atkritumus un izmantot pie daudzdzīvokļu mājām izveidotos 20 atkritumu šķirošanas punktus (18 šķirošanas punkti atrodas Preiļos, pa vienam punktam ir Aizkalnē un Līčos). Lielāku pārstrādei nododamo atkritumu daudzumu iedzīvotājiem un firmām ir iespēja vest uz atkritumu šķirošanas laukumu Rīgas ielā 4, Preiļos, bet nolietotās elektropreces var nogādāt uz Mehanizatoru ielu 1, Preiļos.


Par to, kāda veida atkritumi jāizmet kādas krāsas konteineros, jau ir ticis iepriekš rakstīts. Arī nākošajā gadā informēšu iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas nozīmi.


Šoreiz nedaudz vairāk par 2008. gadā paveikto. Vēlos iedzīvotājus informēt, cik atkritumu Preiļu novada iedzīvotāji šī gada 11 mēnešos ir „radījuši”. Tātad uz Daugavpils rajona Demenes atkritumu poligonu SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu vedēji braukuši 209 reizes. Kopumā abas atkritumu savākšanas mašīnas šogad ir nobraukušas gandrīz 40 000 kilometru. No janvāra līdz novembrim uz Demeni ir aizvestas 2130 tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu. Atkritumu deponēšanas (noglabāšanas poligonā) izmaksas 2008. gada 11 mēnešos sastāda gandrīz 32 tūkstošus latu. Vēl ir arī degvielas un atkritumu vedēju amortizācijas izdevumi. Protams, no atkritumiem, kuri tika izmesti kā nešķirotie atkritumi un nonāca Demenes atkritumu poligonā, daļa bija tādu, kurus varēja un vajadzēja pirms izmešanas sašķirot. Tādēļ vēlreiz aicinu iedzīvotājus pirms izmest otrreizējai pārstrādei nododamos atkritumus- papīru, stikla burkas un pudeles, PET (dzērienu plastmasas pudeles), metāla un skārda bundžiņas kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem- vispirms padomāt un varbūt tomēr tos pirms izmešanas sašķirot. Atkritumus šķirot nemaz nav apgrūtinoši un nebūt nav virtuvē jāatrod vieta trim atkritumu tvertnēm, galvenais ir vēlēšanās to darīt.


Lai arī uz Demeni aizvesto atkritumu svars ir iespaidīgs, tomēr pateicoties cilvēkiem, kuriem atkritumu šķirošana ir pozitīvs ikdienas ieradums, arī otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu svars ir ievērojams. Šķirošanas punktos izvietotajos konteineros ar dzelteniem (papīram, PET pudelēm, metālam) un zaļiem (stikla burkas un pudeles) vākiem izmestie atkritumi, kuri paredzēti otrreizējai pārstrādei, tiek vesti uz šķirošanas laukumu Rīgas ielā 4, Preiļos. Šeit nogādātie atkritumi tiek pāršķiroti un sagatavoti prom vešanai uz pārstrādes rūpnīcām.


2008. gadā atkritumu šķirošanas laukumā ir sagatavotas un pārstrādei nodotas 73 tonnas kartona (salīdzinājumam: 2007. gadā pārstrādei tika nodotas tikai 17 tonnas kartona). Vairāk kā 30 tonnas makulatūras tiek presētas un gatavotas nodošanai uz pārstrādi. Apmēram 21 m3 stikla pudeļu un burku ir sagatavotas prom vešanai uz pārkausēšanu. Šķirošanas laukumā atrodas apmēram 25 m3 PET pudeļu, kuras tiek šķirotas pa krāsām un presētas.


SIA „Preiļu saimnieks” Mehanizatoru ielā 1, Preiļos turpina bez maksas pieņemt nolietotās elektropreces. 2008. gadā pārstrādei tika nodotas vairāk kā 17 tonnas elektrisko un elektronisko iekārtu.


Atkritumu šķirošanas laukumā nogādāto un sašķiroto otrreizējās pārstrādes atkritumu daudzuma pieaugums norāda, ka mēs virzāmies pareizā virzienā atkritumu šķirošanā. Ceru, ka nākošajā gadā šie cipari būs vēl iespaidīgāki. Mūsu pašu spēkos ir samazināt atkritumu poligonā noglabāto atkritumu daudzumu un šķirojot rūpēties par izsīkstošo dabas resursu saudzēšanu. Ar cieņu izturēsimies pret Latviju un savu pilsētu- nepiesārņosim vidi, kurā dzīvojam, izmetīsim atkritumus tiem paredzētajās vietās. Lai mums veicas!


Ja Jums ir nepieciešama palīdzība atkritumu izvešanā, tad zvaniet (tālrunis 65307086, 29420721) un informējiet, bet nevis tos izmetiet kur pagadās.


Otrreizējai pārstrādei paredzētos atkritumus SIA „Preiļu saimnieks” pieņem bez maksas.


Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.