Informācija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākajiem

15.12.2008.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras apsaimnieko SIA „Preiļu saimnieks”, vecākie ar savas mājas uzkrāto apsaimniekošanas maksas uzkrājumu var iepazīties SIA „Preiļu saimnieks” grāmatvedības daļā Liepu ielā 2, Preiļos.


Mājas iedzīvotāji kopsapulcēs var lemt par to kādus darbus savai mājai vēlas veikt par uzkrātajiem līdzekļiem, vai arī var turpināt līdzekļu uzkrāšanu.

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2008.