Par grozījumiem likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

29.11.2008.

Sākot ar 2008. gada 29. novembri, lai saņemtu kompensāciju 12% apmērā no lauksaimniecības pārstrādātājam piegādātās pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas vērtības, lauksaimniekiem vairs nav jāsaņem izziņa no Valsts Ieņēmumu Dienesta (VID), bet jāiesniedz lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam apliecinājums, ka lauksaimnieks nav reģistrēts VID ar pievienotās vērtības apliekamo personu reģistrā un tam ir tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar likuma „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” 13. pantu. Apliecinājumu sagatavo pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs (piegādātājs) brīvā formā. Ar apliecinājuma veidlapas paraugu var iepazīties pie pagastu lauku attīstības speciālistiem


Janīna Beča,  Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste, tel. 29988509

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2008.