No 2008. gada 1. novembra mainījušies noteikumi dzīvnieku nodošanai uz kautuvi

01.11.2008.

Nododod kautuvē liellopus, aitas, kazas un zirgus un piesakot nododamos dzīvniekus, vispirms jāsazinās ar kautuves pārstāvi, jānosauc novietnes numurs (dzīvnieka turēšanas vietas numurs) un dzīvnieka identitātes numurs. Nododot citu sugu dzīvniekus, jānosauc novietnes numurs un dzīvnieku skaits. Kautuves pārstāvis piereģistrēs informāciju un, braucot pēc dzīvniekiem, kautuves pārstāvim līdzi būs elektroniski izdrukāta pieteikuma veidlapa divos eksemplāros. Viens parakstīts veidlapas eksemplārs paliek pie ganāmpulka īpašnieka un nav nekur jāsūta. Nododot liellopu vai zirgu, jāpievieno šo dzīvnieku pases. Dzīvnieki nodošanai uz kautuvi ir jāpiesaka savlaicīgi, vismaz dienu iepriekš. Dzīvnieku nokaušanas rezultātu kautuve paziņos elektroniski uz centrālo datu bāzi. Dzīvnieku pārvietošanās deklarācijas nav jāraksta. Pārvietojot dzīvniekus uz cita īpašnieka ganāmpulku, paliek spēkā iepriekšējā dzīvnieku pārvietošanas deklarēšanas shēma. Te der gan vecā, gan jaunā parauga pārvietošanas deklarāciju veidlapas.


Janīna Beča,  Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste, tel. 29988509

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2008.