Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” audzēkņu vecāki un darbinieki saņem pateicības

20.11.2008.

20. novembrī Latvijas Republikas 90. dzimšanas dienu svinēja paši mazākie mūsu novada iedzīvotāji – Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” audzēkņi. Kopīgā pasākumā ar izglītības iestādes skolotājām, darbiniekiem un bērnu vecākiem svinīgā pēcpusdienā skanēja dziesmas, dzeja un raiti vijās dejas solis.


Pasākumu ievadīja izglītības iestādes skolotājas Vitas Anspokas emocionāli lasītā dzeja, „Pasaciņas” skolotāju dziedātās dziesmas un skolotājas Laimas Sondores vijoles spēle. Ar dziesmām un dejām Latviju dzimšanas dienā sveica paši audzēkņi.


Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka pateicās visiem vecākiem un darbiniekiem, kuri brīvprātīgi ir ieguldījuši savu darbu un laiku, labiekārtojot iestādes teritoriju, rūpējoties par rotaļu un atpūtas elementu atjaunošanu „Pasaciņā”.


Pateicības rakstus saņēma bērnu vecāki – Brakovsku ģimene, Sinkeviču ģimene, Pastaru ģimene, Biruta Podskočija, Nadežda Krupina, Māris Leikucs, Andris Mūrnieks, Uldis Čerpakovskis, Normunds Ivzāns, Rūdolfs Vucāns, Anatolijs Semjonovs, Aigars Salenieks, Dainis Kokorīts, Jānis Znotiņš, Igors Kuzmins, Juris Pūga un iestādes darbinieki – Leontīna Pusvāciete un Antoņina Vilcāne.


Pasākuma noslēgumā visi pulcējās pie svētku kliņģera.

Pēdējās izmaiņas: 20.11.2008.