AS ”Latvenergo” apbalvo Gada balvas laureātus enerģētikā un studiju diplomdarbu konkursa uzvarētājus

12.12.2008.


Šodien, 12. decembrī, tika apbalvoti Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvenergo” rīkotā konkursa Gada balva laureāti un AS “Latvenergo” studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētāji.


Gada balvas pasniegšana šogad notiek astoto reizi, un par labākajiem zinātnisko pētījumu darbiem, kuri veicinājuši Latvijas enerģētikas attīstību, šogad piešķirtas 6 balvas. AS ”Latvenergo” sadarbībā ar LZA Gada balvu par zinātniskajiem sasniegumiem pasniedz, lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos pētījumus enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanai.
Galveno – profesora A. Vītola vārda balvu par izcilu devumu enerģētikā 2008. gadā saņēma Rīgas Tehniskās universitātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedras vadītājs Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba par zinātnisko darbu kopu „Elektrodinamiskie procesi elektrotehniskajās iekārtās un elektrisko mašīnu diagnostika”.
Profesora zinātnisko un metodisko darbu kopējais skaits ir 152, tostarp 7 grāmatas un 12 izgudrojumi. Jānis Dirba ir Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas valdes loceklis, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis (2002-2008) un 2002.-2006. gadā bijis arī Latvijas Energobūvniecības asociācijas direktors.


Gada balvu par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem šogad saņēmuši pieci jaunie zinātnieki:
Mārtiņš Kalniņš, Dr.sc.ing., AS ”Augstsprieguma tīkls” Centrālā dispečeru dienesta elektroinženieris par promocijas darbu „Energosistēmu režīmu optimizācijas matemātisko modeļu izstrāde tirgus ekonomikas apstākļos”. M. Kalniņš ir 15 zinātnisko publikāciju autors;
Gatis Junghāns, Dr.sc.ing., AS „Latvenergo” elektroenerģijas vairumtirdzniecības virziena Tirdzniecības attīstības daļas vadītājs par promocijas darbu „Energosistēmas darba īpatnības liberalizēta tirgus apstākļos”. G. Junghāns ir 9 zinātnisko publikāciju autors. Gatis Junghāns ir ”Latvenergo Prekyba” UAB direktors, ”Latvenergo Kaubaudus” OÜ valdes; AS ”Nordic Energy Link” padomes loceklis.
Vadims Strelkovs, Dr.sc.ing., RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes docents par promocijas darbu „Izolēti strādājošu energosistēmu automātiskā vadība”. V. Strelkovs ir 13 zinātnisko publikāciju autors;


Oļegs Linkevičs, Dr.sc.ing., AS ”Latvenergo” Attīstības daļas vadītājs par promocijas darbu „Koģenerācijas elektrostaciju darbības režīmu optimizācija”. O. Linkevičs ir 25 zinātnisko publikāciju autors;


Svetlana ORLOVA, Mg., RTU doktorante, FEI Elektrofizikālo procesu modelēšanas laboratorijas asistente par darbu kopu “Aksiālo induktormašīnu (AIM) magnētiskās ķēdes optimizācija, pamatojoties uz magnētiskā lauka aprēķinu un analīzi”. S. Orlova ir 8 zinātnisko publikāciju autore.


Pirmo gadu AS ”Latvenergo” ir rīkojusi arī studiju noslēguma darbu konkursu četrās kategorijās: kvalifikācijas darbs, bakalaura darbs, diplomprojekts (inženiera darbs), maģistra darbs.
Konkursam studenti no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās koledžas bija iesnieguši 5 kvalifikācijas darbus, 9 bakalaura darbus, 1 diplomprojektu un 3 maģistra darbus.


Kategorijā kvalifikācijas darbs apbalvojumu saņēma Oskars Varanauskas par darbu „380 V elektriskā tīkla rekonstrukcija Kuldīgas iecirknīiecirkņa? TP 6017”, savukārt veicināšanas balvu piešķīra Staņislavam Demenčukam par darbu „Telekomunikāciju tīkla organizācija biodīzeļa rūpnīcā”;
kategorijā bakalaura darbs apbalvojumu saņēma  Dace Gulbe par darbu „Zemsprieguma tīkla drošuma palielināšanas metodes”, Edmunds Poruks par darbu „AHXAMK-W (WISKY) tipa kabeļu pielietošanas iespēju Latvijas elektropārvades tīklos analīze un novērtējums”, Āris Auzāns par darbu „Atomreaktori un to izvēles problēmas rekonstruējamajā Ignalinas atomelektrostacijā”; Gunārs Rītiņš par darbu „Ūdeņraža saimniecība enerģētikā un transportā”, Aigars Akmens par darbu „Datu noliktavas platformas un klienta rīku izvēle”.


Kategorijā diplomprojekts (inženiera darbs) ir piešķirta veicināšanas balva Aleksandram Soročinam par darbu „Siltumapgādes sistēmas temperatūras grafika izmaiņu ietekme uz tehniskajiem un ekonomiskajiem rādītājiem”.


Kategorijā maģistra darbs apbalvojumu par konkursa izcilāko darbu saņēma Gerards Gavrilovs par darbu ”330 kV un 110 kV spēka transformatoru tehniskā stāvokļa analīze, pamatojoties uz profilaktisko pārbaužu un izolācijas eļļas fizikālķīmisko analīžu rezultātiem”; apbalvojums piešķirts arī Marinai Kižlo par darbu „Elektroietaišu zemējuma izveidojuma īpatnības”. Savukārt veicināšanas balvašajā kategorijā piešķirta Viktoram Meškovskim par darbu ”Topogrāfiskās uzmērīšanas datu sistematizēšanas problēmas un risinājumi”.


Konkursā iesniegtos darbus izvērtēja ekspertu komisija, kuras priekšsēdētājs bija Kārlis Miķelsons, AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdētājs, un komisijas priekšsēdētāja vietnieks Aigars Meļko, AS ”Latvenergo” valdes loceklis. Darbu vērtēšanas komisijā strādāja Alfrēds Asars, AS ”Latvenergo” ITT stratēģiskās attīstības direktors, Ziedonis Dreija, AS ”Latvenergo” Tehniskās daļas vadītājs, Sergejs Žižins-Mališevs, AS ”Latvenergo” Tehniskās daļas vecākais elektroinženieris, Mārtiņš Budahs, AS ”Sadales tīkls” Perspektīvās attīstības departamenta direktors, Aivars Kapče, AS ”Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspluatācijas departamenta direktors.


Svinīgajā pasākumā Gada balvas laureātus un studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētājus sveica K.Miķelsons, AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdētājs, un I. Kola, Personālvadības departamenta direktore, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents J. Ekmanis.


Andris Siksnis,
AS “Latvenergo” Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.