Meklēsim ar dedzību Dieva pieredzi

10.12.2008.

Advents nozīmē gaidas, cerību, atbrīvošanos. Jēzus Kristus dzima Betlēmē, bet Jēzum ir jādzimst arī ticīgo sirdīs. Visa cilvēka dzīve ir Advents. Dievs ir dzīvības avots. Pacelsim acis uz Dievu dzīvā cerībā ! Dievs dara brīnumus. Viņš spēj visu. Uz mums katru atteicas Bībele, Nācarete, Jeruzaleme, Golgāta.


Lūgsimies ik dienas, lai mums būtu atklātas sirds un laba griba uzklausīt Kunga vēstnešus. Mūsu darbam jābalstās uz ticību – ticību Kristum, kurš ir teicis: “Es biju izsalcis, es biju kails, es biju slims, bez pajumtes, un jūs man palīdzējāt”. Uz šiem Viņa vārdiem balstās viss mūsu darbs.
Māte Terēza saka: “Bērnam nepieciešama māte.” Ja mēs patiešām gribam, lai Dievs piepilda mūs, mums jāatbrīvojas no egoisma mūsos caur pazemību. Atvērsimies kunga mieram, kā zeme atveras graudam, kā debesis – putnam, kā sāpes akotam, kā ceļš – soļiem, kā šodiena – rītdienai, kā izsalkums – maizei.


Dosim Jēzum savas rokas un sirdi. Jēzus Kristus ir taisnības saule. Viņš nekad nepamet nelaimē. Nepametīsim slimus, vientuļus, vecus cilvēkus, kā arī trūkumā nonākušos ! Ļausim labajam Dievam plānot nākotni, jo vakardiena ir pagājusi, rītdiena vēl nav atnākusi un mums ir tikai šodiena, lai viņu iepazītu, mīlētu un kalpotu viņam.


Kristus nāk kā mazs bērniņš, tik nevarīgs, izjūtot tik lielu vajadzību pēc mīlestības. Kur sākas mīlestība? – Mājās. „Mācīsimies mīlēt”, saka ģimene. Dāvāsim smaidu, labu vārdu cerību, palīdzību. Padarīsim savu māju par otru Nācareti. Mēs visi esam radīti pēc Dieva līdzības un būtu mīlēti.


Māte Terēza no Kalkutas saka: “Katrs var sasniegt šo mīlestību caur lūgšanu garu, upuri un intensīvu garīgo dzīvi”. Lai visos valda mīlestība, miers, prieks, saskaņa, lūgšanas, sevis izvērtēšana. Lūgšana dara rūgtuma sirdi priecīgu, nabadzīgu sirdi bagātu, nezinošu sirdi gudru, bailīgu sirdi drošu, ievainotu sirdi stipru un augstumā stingu dvēseli dedzības pilnu.


Kāpsim Kunga kalpā ! Pamudināsim viens otru strādāt kunga gaismā ! Dieva svētītus Kristus dzimšanas svētkus!


Anastasija Vilcāne,
Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – Katehete


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.