Preiļu pils nomnieks informē par pils rekonstrukcijas darbiem

21.11.2008.

21. novembra Preiļu novada domes sēdē piedalījās arī Preiļu pašvaldības objekta Preiļu pils ar piegulošo teritoriju nomnieks SIA „ Projektu attīstība un investīcijas” valdes priekšsēdētājs Ivars Lišmanis. Deputātiem tika sniegta informācija par uzsāktajiem un paveiktajiem darbiem, saistībā ar 2006.gada 22.decembra nekustamā īpašuma nomas līguma nosacījumiem, un turpmākajām plānotajām darbībām saistībā ar Preiļu pils atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu.


Preiļu pils nomnieks deputātiem izklāstīja esošās situācijas skaidrojumu. Deputāti tika informēti, ka šajā periodā esot izstrādāts jauns pils rekonstrukcijas tehniskais projekts. Tāpat deputātiem tika paskaidrots, ka šā brīža ekonomiskā situācija un tās ietekmes radītie sarežģījumi nekustamo īpašumu tirgū un apgrūtinātā kredītu saņemšana, esot aizkavējuši redzamu atjaunošanas darbu uzsākšanu. SIA „ Projektu attīstība un investīcijas” valdes priekšsēdētājs norādīja, ka viņš vēloties realizēt pils un tai piegulošās teritorijas rekonstrukciju paredzētajā apjomā un atjaunot pili vēsturiskajā izskatā.


Pēc informācijas uzklausīšanas Preiļu novada domes deputāti nolēma uzlikt par pienākumu objekta nomniekam SIA „Projektu attīstība un investīcijas” uzturēt nomāto teritoriju pienācīgā kārtībā, saskaņā ar nomas līgumā paredzēto.


Tika nolemts veikt arī izmaiņas nomas līgumā- pagarinot līgumā noteiktos termiņus Preiļu parka vārtu, pret Daugavpils ielu, Preiļos, renovācijas darbu realizēšanai uz divpadsmit mēnešiem. Tika pagarināts arī visas pils atjaunošanas darbu noslēguma termiņš.


2006. gada 22. decembrī tika noslēgts nomas līgums starp Preiļu novada domi un SIA „Projektu attīstība un investīcijas” (valdes priekšsēdētājs Ivars Lišmanis) par zemes 6,197 ha platībā un pils ēkas ar piebūvi iznomāšanu. Līgumā ir noteikti nosacījumi, kuri jāizpilda nomniekam, pretējā gadījumā dome līgumu var lauzt. Nomas maksa par objekta nomu noteikta 11% no objekta kadastrālās vērtības līguma noslēgšanas brīdī + PVN 18%, kas gadā sastāda 1 610,43 latus.

Pēdējās izmaiņas: 21.11.2008.