Preiļu KN 2009. gada 1. janvārī gadu mijas balle – diskotēka

01.01.2009.

Preiļu KN 1. janvārī plkst. 00.30
Gadu mijas balle – diskotēka
Spēlē  ARVĪDI


 

Pēdējās izmaiņas: 01.01.2009.