Ar 2009. gada 1. janvāri stājas spēkā vairākas izmaiņas likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

26.11.2008.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335;
e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Grozījumi paredz palielināt attaisnotos izdevumus par izglītību un medicīnas pakalpojumiem no 150 latiem līdz 300 latiem. Attaisnotajos izdevumos tiek ietverti izdevumi par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, izdevumi par specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs.


Tātad, deklarējot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus par 2009.gadu, fiziskās personas — iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut izdevumus par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, kuru kopējā summa taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem 300 latu katram.


Lai atbalstītu nodokļu maksātājus, kuri gūst ienākumus no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, likumā noteiktais atbrīvojums tiks paaugstināts līdz 4000 Ls gadā.


Ministru kabineta noteikumi Nr. 832 stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.VID LRI Birojs
VID LRI LD vecākā referente
Gunta Klodāne

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.