Skaidrojums par energopārvaldniekiem

18.11.2008.

SIA „Preiļu saimnieks” arvien biežāk sāk saņemt iesniegumus ar pieprasījumiem veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dažāda veida tehniskus darbus. Šos iesniegumus paraksta cilvēki, kuri nosauc sevi par dzīvojamās mājas energopārvaldniekiem, bet šobrīd, šīm personām diemžēl, nav nekāda tiesiska pamata sevi par tādiem dēvēt. Tāpēc uzskatām, ka šis skaidrojums, kā kļūt par dzīvojamās mājas energopārvaldnieku, šoreiz būs īstajā vietā un laikā.


Saskaņā ar 12.12.2006.g. MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 22.punktu, pārstāvi, kas uzrauga siltumenerģijas režīmu, nolasa mērīšanas līdzekļu rādījumus un veic citus līgumā paredzētos pienākumus var iecelt izīrētājs vai var ievēlēt īrnieki.


Ieceltajam vai ievēlētajam pārstāvim, lai iegūtu tiesības kļūt par dzīvojamās mājas energopārvaldnieku, jāiziet apmācību kursus energopārvaldnieka funkciju veikšanai. Pēc šo kursu pabeigšanas noteikti jāsaņem attiecīgs sertifikāts.


Saskaņā ar MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 23.punktu, līgumu ar ēkas energopārvaldnieku, lai viņš varētu veikt MK noteikumu 22.punktā minētos pienākumus, ir tiesīgs slēgt tikai izīrētājs, nosakot attiecīgajā līgumā energopārvaldnieka tiesības, pienākumus, un viņa atbildību.


Savukārt, saskaņā ar augstāk minēto MK noteikumu 24.punktu un  pamatojoties uz noslēgto līgumu, ar ēkas energopārvaldnieka pakalpojumiem saistītos izdevumus sedz:
– izīrētājs, ja viņš ir iecēlis energopārvaldnieku;
– īrnieki, ja energopārvaldnieks ir viņu ievēlēts.

Pēdējās izmaiņas: 18.11.2008.