Piešķir klēpjdatorus NVO darbam!

19.11.2008.

Atbalsts reģionālajām NVO turpinās!
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) jau vairākus gadus ar dažādu programmu un akciju palīdzību piešķir finansējumu tām NVO, kuras darbojas tieši Latvijas reģionos. Paplašinoties finansētāju lokam, KIF ir izveidojis jaunu akciju, kuras laikā pensionāru un bērnu/jauniešu NVO ir lieliska iespēja savā īpašumā iegūt vairākus klēpjdatorus.


Projektu pieteikumu pieņemšana ir jau sākusies un tā turpināsies līdz š.g. 3.decembrim.


Akcijā var piedalīties visas tās pensionāru un bērnu/jauniešu organizācijas, kuras atrodas un aktīvi darbojas tieši reģionos. Svarīgs nosacījums ir organizācijas sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai uzņēmēju. Izvērtējot projektu ieteikumus, KIF eksperti un padome vispirms skatīs organizācijas motivāciju un norādītās vajadzības, kuras atrisinās klēpjdators (piemēram, nepieciešamība dažādām prezentācijām vai semināru rīkošanā). Protams, svarīgi, lai organizācijā ikdienā būtu persona, kura pārzina klēpjdatoru specifisko lietošanu, tādēļ šo cilvēku nepieciešams norādīt arī projektu pieteikumā.
Par pārējiem nosacījumiem klēpjdatora piešķiršanai skatīt KIF mājas lapā www.iniciativa.lv, sadaļā Projektu konkursi.


Klēpjdatorus nodrošina Intel Corporation, kurš tikko pievienojies KIF atbalstītāju pulkam.


Uzziņai:


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (KIF) ir nodibinājums, kas piesaista līdzekļus no plaša ziedotāju loka, lai atbalstītu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā, un veicinātu kopienu iniciatīvu veidošanos. Kopienas iniciatīva ir aktivitāte vietējās sabiedrības – ciema, pagasta, mazpilsētas – dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas top sadarbībā starp sabiedrisku organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Šī kopīgā darbošanās padara kopienas dzīvi labāku un veicina iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un paātrina vietējās attīstības tempus.

Pēdējās izmaiņas: 19.11.2008.