Aģentūrā, veicot darba pārstrukturizāciju, notiek vairāku biroju slēgšana

01.12.2008.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka ņemot vērā teritoriālo nodaļu biroju darbības izvērtējumu un ekonomisko situāciju valstī kopumā, Aģentūrā tiek veiktas organizatoriskās izmaiņas. Darba pārstrukturizācijas rezultātā šobrīd notiek vairāku teritoriālo nodaļu biroju slēgšana.


Izvērtējot teritoriālo nodaļu klientu apkalpošanas speciālistu darbības lietderīgumu un to ģeogrāfisko izvietojumu, tika nolemts slēgt daļu no šiem birojiem. Šobrīd jau ir slēgti šādi biroji: Saldus, Tukuma, Bauskas, Dobeles, Madonas un Limbažu birojs.


Savukārt ar šī gada 1.decembri tiks slēgts Talsu, Ventspils, Ludzas, Preiļu, Krāslavas, Cēsu, Gulbenes un Aizkraukles birojs.


Neraugoties uz to, ka noteiktos Latvijas rajonos biroji tiks slēgti, iedzīvotāji ar jautājumiem par pacientu iemaksām, par kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtību, ar iesniegumiem endoprotezēšanai, EVAK pieteikumiem un citiem jautājumiem, var vērsties Aģentūras teritoriālo nodaļu centros, kā arī teritoriālo nodaļu birojos, kas turpinās darbību – Liepājas birojs, Rēzeknes birojs, Balvu birojs, Jēkabpils birojs, Valmieras birojs.


Aģentūras teritoriālās nodaļas: Rīgas nodaļa – centrs Rīga (tālr. 67201282), Kurzemes nodaļa – centrs Kuldīga (tālr. 63323471), Latgales nodaļa – centrs Daugavpils (tālr. 65422236), Vidzemes nodaļa – centrs Smiltene (tālr. 64772301), Zemgales nodaļa – centrs Jelgava (tālr. 63027249).         


2008.gada sākumā Aģentūra veica cilvēkresursu noslodzes analīzi, kuras rezultātā tika veikts struktūras un cilvēkresursu funkcionālais audits. Audita mērķis bija izpētīt darbinieku noslogojumu, noskaidrojot vai noteikti uzdevumi nepārklājas vairākos departamentos, kā arī noskaidrot vai esošais darbinieku skaits atbilst nepieciešamajam. Balstoties uz analīzes rezultātiem, tika izstrādāti konceptuāli risinājumi attiecībā uz uzdevumu veikšanā iesaistīto darbinieku un struktūrvienību skaitu, kā arī ieteikumi attiecībā uz nepieciešamo struktūras maiņu.


Atgādinām, ka iedzīvotāji informāciju par interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi, var iegūt arī zvanot uz Aģentūras bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (piektdien no 8.30 līdz 16.00).


 


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks


Preses sekretāre
Elīna Skurjate

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2008.