Mācies kamēr Tu dzīvo …

15.11.2008.

 


Ir atbalstīts biedrības “Mūsmājas” Grundtvig partnerības projekts “Learn How to Live With Passion” Nr. 2008-1-PL-GRU06-008435


Projekts vērsts uz vienu no sabiedrības  problēmām – nespēju pavadīt brīvo laiku radoši. Projekts vērsts uz kreativitāti un multikulturālu integrāciju. Mākslinieciskās aktivitātes stimulē dalībniekus radoši darboties, paplašina interešu loku, integrē vietējā sabiedrībā un veicina sapratni starp dažādām paaudzēm.


Izglītojošie semināri un komunikācija ar cilvēkiem no citām Eiropas valstīm ļaus iepazīties ar norisēm citās valstīs, kultūras dažadību. Visas projektā iesaistītās organizācijas darbojas ar pieaugušajiem, kuriem bieži vien ir zems ienākumu līmenis.


Projekta sadarbības partneri ir
POLIJAS.  PODKOWIANS FEDERĀCIJA
Organizācija darbojas mazā pilsētā (iedz.skaits 3800, 20%pensionāri). Apkārtējo ciemu un pilsētu iedzīvotāji ir šīs organizācijas apmeklētāji. Organizācija regulāri aicina uz dažādām lekcijām   jauniešus no vidusskolas mākslas novirziena klasēm.  Mākslas valoda ir universāls līdzeklis, lai veidotu dialogu starp dažādām paaudzēm, kultūrām un valstīm. Organizācija cer projektā – palīdzēt visu dalībvalstu skolniekiem radī un atrast jaunas inereses un hobijus.


SPĀNIJA. PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS OLMEDO
Pieaugušo izglītības centrs darbojas ar 18-86 gadus veciem cilvēkiem. Organizācija darbojas lauku teritorijā un lielākā daļa studentu ir vidēja vecuma sievietes. Izglītības centra galvenais uzdevums ir dalīties ar skolēniem interesēs un faktos. Centrā var apgūt angļu valodu, datorprasmes kā saziņas līdzekli, kā arī lasīt un rakstītprasmes dzimtajā valodā.


TUCIJA ADIYAMAN SABIEDRISKAIS IZGLĪTĪBAS CENTRS
Organizācija sniedzizglītību cilvēkiem piedāvā dažādus kursus, piemēram, paklāju aušana, rokdarbi, pirmās palīdzības sniegšana un veselība, datorkursi, angļu valoda, teātris, tautas dejas, ģitārspēle, tautas mūzika, apģērbu dizains. Kursus var apmeklēt visi, neatkarīgi no vecuma un dzimuma. Centrs piedāvā aroda-tehniskos, sociālos-kultūras un rakstīšanas-lasīšanas kursus tiem, kam nav iepriekšējas izglītības.


LIETUVA. VIĻŅAS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS
Skolā nodarbības notiek no rītiem un vakaros. Mācības notiek grupās un individuāli. Skolā var apgūt dažādus mācību priekšmetus- vizuālā māksla, floristika, darboties interešu grupās- teātris, horiogrāfija, foto, diskusiju un debašu klubs, piekdienas tējas klubs.


Projekta laikā ir paredzētas dalīborganizāciju tikšanās Polijā, Spānijā, Latvijā, Lietuvā un Turcijā, dažādas lekcijas, izzināt valstu kultūru, rīkot izstādes,  valodu un datorapmācības, labas prakses pieredzes apmaiņa starp sadarbības organizācijām.


Biedrība “Mūsmājas” aicina seniorus apmeklēt bezmaksas angļu valodas kursus un radošās nodarbības projekta ietvaros. Aicinām piedalīties visus interesentus.


Pirmā tikšanās notika no 3. – 8. oktobrim Polijā Podkowa Lesna – nelielā pilsētā ar aktīvu kultūras dzīvi. Pilsēta atrodas 28 km no Varšavasa un ir līdzīga mūsu Preiļiem – zaļa lauku ainava ar privātmājām, nedaudz vairāk par 3000 iedzīvotāju. Pilsētā ļoti domā par senioru brīvā laika pavadīšanas iespējām. Seniori var brīvo laiku pavadīt radoši darbojoties un  apmeklējot mūzikas un mākslas pasākumus, darbojoties TAI CHI sporta klubā. Kopā ar projekta sadarbības partneriem, poļu senioriem un mākslas nodarbību vadītājiem mums piecas dienas bija iespēja apgūt jaunas prasmes vitrāžu gatavošanā un gleznošanā, dalīties pieredzē par brīvā laika interesantu un lietderīgu pavadīšanu.


Par projektu un tā aktivitātēm interesēties biedrībā “Mūsmājas” vai pa tālr. 65322157


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.