Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Sociālā dienesta darbinieka telpu remonts Aizkalnes pagasta centra ēkā Raiņa ielā 5”

14.11.2008.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301              
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 44 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Sociālā dienesta darbinieka telpu remonts Aizkalnes pagasta centra ēkā Raiņa ielā 5”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits:  4


6. Informācija par uzvarētāju:Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(bez PVN 18%)


SIA „Preiļu celtnieks
Reģ.nr.41503024529


Celtnieku iela 2, Preiļi, LV-5301
Tālr./fakss 5322102, tālr.29396233, 26555964
e-pasts: celtnieks@axel.lv


Ls 3032,50


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 14. novembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008. gada 14. novembris

Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 14.11.2008.