Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Uzbrauktuves izbūve pie daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 9, Preiļos, dzīvokļa Nr.1”

12.11.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 42 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Uzbrauktuves izbūve pie daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 9, Preiļos, dzīvokļa Nr.1”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „EUROMASTER”
Reģ.nr.41502000985


Juridiskā adrese: Liepājas iela 44b,
Preiļi, LV-5301
Faktiskā adrese: Tirgus laukums 1,
Preiļi, LV-5301
e-pasts:
euromaster@inbox.lv


Ls 2 051,25


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 12. novembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008. gada 12. novembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 12.11.2008.