Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Tehniskā projekta izstrāde Rēzeknes ielas rekonstrukcijai, Preiļos”

11.11.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 43 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Tehniskā projekta izstrāde Rēzeknes ielas rekonstrukcijai, Preiļos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(bez PVN 18%)


SIA „Cers projekti”
Reģ.nr. 45403014111


Valdemāra bulvāris 18,
Madona, LV-4801
Tālr.4860952 /fakss:4860951
tālr.29455017
E-pasts:
info@cprojekti.lv


Ls 7400,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 10. novembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 10. novembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2008.