Lāčplēša dienas pasākumi Preiļu novadā

11.11.2008.

Lāčplēša dienas pasākumu cikli Preiļu novadā ievadīs pēcpusdiena 10. novembrī plkst. 16.00 Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju zālē, kuras laikā akciju sabiedrības „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam tiks pasniegta Latvijas valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” goda zīme. Apbalvojumu par ieguldījumu Latvijas drošības un neatkarības stiprināšanā, valsts tautsaimniecības attīstībā un Preiļu novada kultūras vērtību stiprināšanā Jāzepam Šņepstam pasniegs Latvijas valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” prezidents Jānis – Ivars Kasparsons.


10. novembrī plkst. 17.00 Preiļu Kultūras namā notiks Preiļu 2. vidusskolas Tēvzemes nedēļas sarīkojums “Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija!”.


11. novembrī plkst. 13.00 Aizkalnes pagasta Aizkalnē pasākumā pie piemiņas akmens represētajiem atcerēsimies vēsturiskos notikumus un Lācplēša dienā godināsim visus tos, kuri cīnījušies un atdevuši savas dzīvības par Latvijas brīvību.


11. novembrī plkst. 15.00 Preiļu pagasta Litavniekos notiks Lāčplēša dienai veltīts atceres pasākums un atceres brīdis Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Ignata Beča piemiņas vietā.
Plkst. 17.30 pēc svinīgā dievkalpojuma Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā ilggadējam Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcas priesterim, tagadējam Tilžas Romas katoļu draudzes baznīcas priesterim Albertam Budžem tiks pasniegta Latvijas valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” goda zīme. Apbalvojumu par izcilu ieguldījumu novada iedzīvotāju nacionālās apziņas stiprināšanā, Latvijas neatkarības idejas popularizēšanā atmodas periodā, Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma un garīgo vērtību saglabāšanā priesterim pasniegs Latvijas valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” biedrs Pēteris Keišs.

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2008.