Uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana LAP 2007.-2013.gadam pasākumos

10.11.2008.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu sniegumu pieņemšanu „Atbalstam daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”.
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008. gada 3. novembra līdz
2008. gada 15. decembrim.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums –Ls 2 170 835
 
“Atbalstam uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” no 2008. gada 3. novembra līdz  2008. gada 3.decembrim.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir Ls 8 338 203


„Tūrisma aktivitāšu veicināšana” no 2008. gada 15. novembra līdz 2008. gada 15. decembrim.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir Ls 3 040 616


ES Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008. gada 3. novembra līdz 2008. gada 3. decembrim.
Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir Ls 25 874 144


Minētajam pasākumam 2008. gada 26. septembrī stājās spēkā Grozījumi MK noteikumos Nr. 299 , kas saistīti ar atbalstāmajām aktivitātēm, projekta attiecināmo izmaksu summām un ekonomisko dzīvotspēju,
kā arī precizētiem nosacījumiem dažu aktivitāšu atbalsta intensitātes noteikšanā. Tas nozīmē, ka šajā .1 pasākumā varēs piedalīties ar arī saimniecības ar mazāku govju skaitu, kas īstenojušas projektu
LAP 2004.-2006.gadam pasākuma „Standartu sasniegšana” ietvaros,
Tātad saimnieki  varēs būvēt jaunas ēkas, kas paredzētas arī mazākam govju skaitam.


Tuvāka informācija mājas lapā  www.lad.gov.lv  vai pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.


Informāciju sagatavoja:
Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 10.11.2008.