Jauni nosacījumi ganāmpulku turētājiem par dzīvnieku pārvietošanu uz kautuvi

01.10.2008.

Ar 2008. gada 1. oktobri stājušies  spēkā jauni nosacījumi MK noteikumos Nr. 712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.


Ja ganāmpulka reģistrā iekļautos liellopus pārvieto uz kautuvi – turētājam vairs nav jāaizpilda dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju! Turpmāk ,iepriekš sazinoties ar izraudzītās kautuves īpašnieku, ganāmpulka turētājs  vispirms paziņo datus par nododamo liellopu un novietni, tad  noteiktajā dienā liellops kopā ar to pasi tiek nodots kautuves īpašniekam vai viņa pilnvarotajai personai.


Kautuves īpašniekam vai viņa pilnvarotajai personai liellopa pasē jāieraksta dzīvnieka nokaušanas datums (apliecina ar praktizējoša veterinārārsta vai kautuves īpašnieka, vai viņa pilnvarotas personas parakstu un zīmogu) un septiņu dienu laikā pēc nokaušanas jānosūta datu centram, izmantojot elektronisko paziņošanas sistēmu.


Ja liellops nobeidzies saimniecībā vai nokauts, tad turētājam tā pasē jāieraksta dzīvnieka nobeigšanās vai nokaušanas datumu un septiņu dienu laikā pasi jānosūta datu centram. Atgādinājums, ka saimniekam pašam ir iespēja pārbaudīt, vai kautuves īpašnieks ir izpildījis savus pienākumus par informācijas sniegšanu datu centram. To var izdarīt Lauksaimniecības datu centra mājas lapas www.ldc.gov.lv datu bāzēs pēc konkrētā dzīvnieka identitātes numura, vai ierodoties personīgi LDC.


Informāciju sagatavoja: 
Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2008.