Projekta „Eiropas jauniešu forums” ietvaros Preiļos ierodas skolotāji un jaunieši no Vācijas un Anglijas

05.11.2008.

Augusta sākumā Preiļu Valsts ģimnāzija saņēma Akadēmisko programmu aģentūras (APA) lēmumu par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu starptautiskajam Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektam „Eiropas jauniešu forums”.


Sākotnēji bija iecerēts, ka projektā sadarbosies jaunieši no Vācijas, Anglijas, Spānijas un Latvijas. Diemžēl Spānijas skola nokavēja projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu un projektā esam palikuši tikai 3 partneri. Divgadīgais skolu partnerības projekts ilgs no 2008. gada 1. augusta līdz 2010. gada 31. jūlijam. Eiropas jaunieši forumā diskutēs par dažādām sociālām problēmām, to nozīmi un ietekmi uz sabiedrību , kā arī piedāvās iespējamos problēmu risinājumus.


No 54 šogad apstiprinātajiem Comenius starptautiskās skolu partnerības projektiem Latvija kā projekta koordinators ir tikai 7 projektiem. Mēs esam vieni no jaunajiem koordinatoriem, tāpēc arī pirmā tikšanās notiks Preiļu Valsts ģimnāzijā no 5. līdz 8. novembrim. Trešdien, 5. novembrī, ģimnāzijā ieradīsies 2 skolotāji un 4 jaunieši no Vācijas Alberta Švaicera ģimnāzijas un 2 skolotāji un 3 jaunieši no Prestonas skolas Anglijā.


Ģimnāzijā esam izveidojuši projekta sagatavošanas darba grupu, kuras dalībnieki aktīvi darbojas, lai sagatavotu ārzemju kolēģu un jauniešu vizīti Preiļos. Ģimnāzijas  audzēkņi gatavo mūsu pilsētas un ģimnāzijas prezentāciju, gatavojas debatēm un ārzemju jauniešu uzņemšanai savās ģimenēs. Šobrīd projekta sagatavošanas darbu esam pabeiguši un varam droši uzaicināt savus ciemiņus.


Paldies ģimnāzijas projekta sagatavošanas darba grupai, kolēģiem, visiem ģimnāzistiem, kuri brīvdienu laikā veidoja savas projekta prezentācijas, kā arī ģimnāzijas audzēkņu vecākiem, kuri palīdzēja projekta sagatavošanas gaitā un piekrita savās ģimenēs uzņemt ārzemju jauniešus.


Pirmais ģimnāzijas audzēkņu un skolotāju ārzemju brauciens plānots 2009. gada 25. – 29. martā uz Prestonas skolu Jeovilā (Anglija).


Anna Verza
Preiļu Valsts ģimnāzija
Starptautiskā projekta koordinatore


 

Pēdējās izmaiņas: 05.11.2008.