Informācija par grozījumiem Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.222 „Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa”

03.11.2008.

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2008.gada 6.oktobrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.818 „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.222 „Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa”.


Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī, bet atsevišķi noteikumu apakšpunkti – 1.1., 1.2., 1.3. un 1.7.apakšpunkts, kas paredz, ka pašvaldības turpmāk nebūs algas nodokļa grāmatiņas izsniedzēja iestāde – stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā. Algas nodokļa grāmatiņas, kas izsniegtas līdz 2008.gada 31.decembrim, ir derīgas arī turpmāk.


Noteikumi nosaka šādas būtiskākās izmaiņas:
1. algas nodokļa grāmatiņu ar 2009.gada 1.jūliju izsniedz tikai VID teritoriālā iestāde pēc nodokļa maksātāja dzīvesvietas, nevis pagasta pašvaldības pārvaldes institūcija;
2. algas nodokļa grāmatiņā nav jānorāda nodokļa maksātāja dzīvesvietas adrese un administratīvās teritorijas kods, un, ja nodokļa maksātājs ir mainījis dzīvesvietas adresi, viņam nav jāsniedz VID teritoriālajā iestādē paziņojumu par dzīvesvietas adresi;
3. ja darba devēja juridiskā adrese atrodas Rīgā, Ventspilī vai Liepājā, tad darba devējs izmanto Iedzīvotāju reģistra elektronisko pakalpojumu, lai iegūtu apstiprinājumu faktam par to, ka darbinieka deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī atrodas tās pašvaldības teritorijā, kurā ir darba devēja juridiskā adrese;
4. noteikumu 2.pielikums „Algas nodokļa grāmatiņa” ir papildināts ar jaunu sadaļu „Atzīmes par pensijas piešķiršanu vai tās zaudēšanu” un „Atzīmes par darba attiecību vai ienākuma gūšanas izbeigšanu”.


VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2008.