Bezmaksas internets kļuvis pieejams arī Latgales mazo pašvaldību iedzīvotājiem

31.10.2008.


Pateicoties projektam “Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā”, iespēju bez maksas izmantot publiskos interneta punktus un bezvadu internetu ieguvuši arī Latgales mazo pašvaldību iedzīvotāji.


Lielajām pašvaldībām līdz šim bijusi iespēja piedalīties vairākos ar bezmaksas interneta pieejamības paplašināšanu saistītos projektos.


Pateicoties šim projektam pie publiskajiem interneta punktiem un bezvadu interneta tikušas arī daudzas Latgales mazās pašvaldības, kurām līdz šim šāda iespēja bijusi liegta. Tas ir viens no lielākajiem šī projekta plusiem, kas sekmēs vienlīdzīgu visu Latvijas reģionu attīstību, atzina Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības padomes priekšsēdētājs Andris Vaivods.


Projekta “Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā” pirmajā un otrajā posmā Daugavpilī, Rēzeknē, Līvānos, Preiļos, Balvos, Viļakā, Krāslavā, Dagdā, Ludzā, Zilupē, Kārsavā, Viļānos, Subatē, kā arī Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Balvu rajonu novados un pagastos – vietās ar ierobežotu interneta pieeju visā LPR teritorijā izveidoti un ar nepieciešamo datortehniku aprīkoti kopā 212 publiski pieejami interneta punkti. Būtiski, ka visos punktos ierīkots arī Wi-Fi – bezvadu internets. Lokālo tīklu ierīkošanu un interneta pieejas punktu aprīkojuma uzstādīšanu veica SIA „LatInSoft”.


„Publisko interneta punktu aktīvākie apmeklētāji ir skolēni, jaunieši un iedzīvotāji vecumā līdz 50 gadiem un to skaits ar katru dienu pieaug. Saņemtās atsauksmes liecina, ka publisko interneta punktu apmeklētāji kopumā ir apmierināti ar to pakalpojumiem,” informē projekta vadītājs Jānis Veips. 


Šodien Daugavpilī, rajona kultūras namā, notika projekta “Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā” noslēguma konference “Ceļā uz informācijas sabiedrības veidošanu”. Pasākumā tika prezentēti projekta rezultāti, sniegta informācija par 2007.-2013.gadu plānošanas periodā plānotajām aktivitātēm informācijas un komunikāciju (IKT) tehnoloģiju jomā, kā arī apskatīti dažādu uzņēmumu piedāvātie informācijas tehnoloģiju risinājumi un e-pakalpojumu attīstības tendences Latvijā.


Atzinīgi projektu novērtēja arī “Latgales reģiona attīstības aģentūras” (LRAA) direktors Māris Bozovičs. Viņš pastāstīja, ka arvien pieaugošais publisko interneta punktu apmeklētāju skaits ir uzskatāms apliecinājums tam, ka 212 interneta punktu uzstādīšana pašvaldībās, kultūras namos, jauniešu centros, tūrisma informācijas centros un citās publiski pieejamās vietās, ir bijusi pareizā izvēle.


Projekta mērķis bija sekmēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu Latgales reģionā, veicināt līdzsvarotu reģiona attīstību, nodrošināt vienmērīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamību Latgales reģionā, kā arī veicināt Latgales reģiona sabiedriskā sektora sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.


Projekta realizācija tika sākta 2007.gada 3.aprīlī un ilgs līdz šī gada 31.oktobrim. Projekta kopējās izmaksas ir 753 000 latu, tai skaitā ERAF finansējums – 67,5%, nacionālais līdzfinansējums – 22,5% un pašvaldību līdzfinansējums – 10%.


Publiski pieejamie interneta punkti LPR ir izveidoti Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā” gaitā. Projektu realizēja biedrība LRAA sadarbībā ar pašvaldībām.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.