AS ”Latvenergo” – drošas darba vides līderis

24.10.2008.


Šā gada 24. oktobrī AS ”Latvenergo” ieguva Labās prakses balvu „Zelta Ķivere 2008”. Šajā gadā konkursa balvas pasniegšana notika Eiropas informatīvās kampaņas „Drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas. Ieguvums Jums. Ieguvums Jūsu uzņēmumam” ietvaros. Konkursa mērķis ir veicināt integrētu vadības pieeju darba vides risku novērtēšanai, un to jau sesto gadu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Valsts darba inspekcija.


AS „Latvenergo” šajā konkursā piedalījās pirmo reizi, Labās prakses konkursam piesakot datorizēto darba vides iekšējās uzraudzības sistēmu „LEDA” (Latvenergo darba aizsardzība).


Viens no AS „Latvenergo” darba aizsardzības sistēmas pamatelementiem ir elektroniskā darba vides iekšējā uzraudzība sistēma, kas uzņēmumā ir izveidota kā analītikas un uzskaites programma “LEDA”, nodrošinot darba aizsardzības speciālistiem ātru, efektīvu piekļuvi darba vides riska vērtēšanas rezultātiem un likumdošanā noteiktajiem sarakstiem.


Elektroniskās darba vides iekšējās uzraudzības sistēmas “LEDA” pamatā ir darba vides riska novērtēšanas metodika, kura ļauj identificēt riska faktorus, novērtēt risku un noteikt preventīvos pasākumus. Datorizētajā sistēmā var ātri ieviest izmaiņas, ja tās saistītas ar grozījumiem normatīvajos dokumentos. Elektroniskajā sistēmā ir nodrošināta saite starp riska novērtēšanas procesu un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, obligātajām veselības pārbaudēm un vakcināciju, kā arī mācībām darba aizsardzībā.


„Saņemtā balva sniedz lielu gandarījumu, jo apliecina, ka darba aizsardzības sakārtošanas jomā esam līderi un darba vides riskus vērtējam pareizi, kā arī to, ka citi uzņēmumi var no mums mācīties,” – saka Irēna Upzare, AS ”Latvenergo” Vides un darba aizsardzības direktore. Iegūto „Zelta Ķiveri 2008” var uzskatīt par darba aizsardzības sistēmas auditu, ko veiksmīgi esam izturējuši.”


Līdz ar uzvaru Latvijā AS „Latvenergo” pieteikums tālāk tiek izvirzīts Eiropas Labās prakses balvas konkursam, kas noslēgsies 2009. gada 27. aprīlī Bilbao, Spānijā.


AS „Latvenergo” darba aizsardzības sistēma darbojas tā, lai aptvertu visus uzņēmuma pamatdarbības virzienus – elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un telekomunikācijas.


Andris Siksnis,
AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.