Mūžizglītības atbalsta sistēma Latgales reģionā

28.10.2008.


Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) īstenojusi projektu “Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana”, informē LRAA direktors Māris Bozovičs.


Projektā 23 Latgales profesionālās izglītības iestādes saņēmušas mācību un izziņas literatūru, atbilstoši valstī noteiktajām profesionālās izglītības attīstības astoņām nozarēm – vispārējā izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, uzņēmējdarbība un tiesības, dabaszinātnes un matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, veselība un sociālā aprūpe un pakalpojumi.


Realizējot projektu, izveidota reģionālā darba grupa, kas nodarbojas ar izglītības pakalpojumu sniegšanu, noorganizēti 9 semināri Balvos, Rēzekne, Preiļos, Daugavpilī, Ludzā un Krāslavā, kuros piedalījušās 182 personas, izstrādāta mūžizglītības koordinatoru apmācību programma, metodiskais materiāls mūžizglītības koordinatoru sagatavošanai, kā arī sagatavoti 25 mūžizglītības koordinatori. Nodrošinot izglītību mūža garumā atbilstoši iedzīvotāju interesēm, organizēts arī 61 seminārs, kuros piedalījušies 502 Latgales reģiona iedzīvotāji.


Sadarbībā ar  partneriem, projekta ieviešanas laikā tika izstrādāti sadarbības mehānismi – augstskolu, pašvaldību, profesionālās izglītības iestāžu, pieaugušo izglītības centru, darba devēju un citu partneru mijiedarbības veicināšanai -, šādi nodrošinot konceptuālu un stratēģisku mūžizglītības attīstību, skaidro projekta vadītāja Sarmīte Teivāne.


Projekta “Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” realizāciju Latgales reģiona attīstības aģentūra sāka 2005.gada 1.septembrī. Tā mērķis bija izveidot ilgtspējīgu mūžizglītības atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu mūžizglītības attīstību atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģiona ekonomiskās attīstības plāniem. Projekta mērķis cieši saistīts ar nacionālās programmas mērķi: sekmēt iedzīvotāju līdzdalību darba tirgū un pilsoniskajā sabiedrībā. Projekts vērsts uz izglītības kvalitātes un tās pieejamības palielināšanu un tālākizglītības iespēju paplašināšanu Latgales reģionā


Projekts īstenots ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts atbalstu.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, t/f. +371 654 21243
Papildus informācija:
Sarmīte Teivāne, projekta vadītāja
e-pasts:
sarmite.teivane@latgale.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.